Forligskredsen bag lovændringen vedrørende Arbejdsmarkedets Feriefond i 2014 har besluttet at udsætte løsningen for de mange gældspålagte museer til 1. juli i år. Det understregede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) under et møde med ODM i sidste uge. De op mod 30 museer og andre kulturinstitutioner, som er blevet tildelt lån for mere end 500 mio. kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond, skal således leve yderligere fem måneder i uvished om deres fremtid.

Aftalebrud hvis lån ikke eftergives
Under mødet i sidste uge understregede ODM’s direktør Nils M. Jensen, at den eneste acceptable løsning vil være at eftergive lånene, som Arbejdsmarkedets Feriefond lovede, da den indgik aftalerne med museerne. Og endnu engang betonede han, at sagen har meget store konsekvenser for de afventende museer.

Ifølge ODM’s direktør virker ministeren oprigtig optaget af at løse sagen og har indkaldt ODM til et opfølgende møde i marts. I det seneste års tid har ikke mindst undersøgelser ved Kammeradvokaten taget tid og givetvis kostet mange penge. Frem til den 1. juli skal de juridiske aspekter af sagen, bl.a. statsstøtteforhold i relation til EU-lovgivning analyseres yderligere. Under mødet med ODM betonede ministeren desuden, at den lovændring, som er årsag til problemet, er sket i en tidligere socialdemokratisk ledet regeringsperiode.

EU-lovning skal granskes yderligere
Det er nu mere end en år siden, at politikerne blev enige om, at det var en sag der snarest skulle løses. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har siden april 2017 flere gange lovet en løsning for de mange kulturinstitutioner, der risikerer lukning, hvis de skal tilbagebetale sine lån til Arbejdsmarkedets Feriefond. Institutionerne havde ikke regnet med, at Arbejdsmarkedets Feriefond ville inddrive lånene, da de blev givet som 25-årige rente- og afdragsfrie lån med mulighed for forlængelse. Men efter at et politisk flertal på Christiansborg i 2014 besluttede at overføre 360 millioner fra Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen, blev fonden nødsaget til at kræve tilbagebetaling.

De involverede museer og museumslignende institutioner

 • Ringkøbing-Skjern Museum. Tre lån på i alt 16,5 mio. kr til indfrielse 2019-2028.
 • Arbejdermuseet. Fire lån på i alt 46,9 mio. kr. til indfrielse 2028-2036.
 • Dansk Forsorgsmuseum. Et lån på 4,9 mio. kr. til indfrielse 2032.
 • Andelslandsbyen Nyvang. Et lån på 6,6 mio. kr. til indfrielse 2027.
 • Nordsøen Oceanarium. Tre lån på i alt 67 mio. kr. til indfrielse 2021-2033.
 • Vadehavscentret. Et lån på 8 mio. kr. til indfrielse 2022.
 • Randers Regnskov. Et lån på 12,1 mio. kr. til indfrielse 2019.
 • Middelaldercentret. Fire lån på i alt 27,1 mio. kr. til indfrielse 2019-2027.
 • Fyrtøjet. To lån på ialt 8,9 mio. kr. til indfrielse 2019-2024.
 • NaturBornholm. Et lån på 50 mio. kr. til indfrielse 2023.
 • Anholt Lokalhistoriske Arkiv. To lån på 240.000 kr. til indfrielse 2020.
 • Ribe Vikingecenter. Et lån på 10,6 mio. kr. til indfrielse 2022.
 • Doverodde Købmandsgård. Et lån på 10,4 mio. kr. til indfrielse 2021.
 • Danmarks Saltcenter. Tre lån på i alt 9,3 mio. kr. til indfrielse 2022-2036.
 • Stenaldercentret Ertebølle. To lån på i alt 7,1 mio. kr. til indfrielse 2019-2024.
 • Museumscenter Aars. Et lån på 8,5 mio. kr. til indfrielse 2021.
 • Nordjyllands Historiske Museum. To lån på i alt 5,7 mio. kr. til indfrielse 2019-2023.
 • Limfjordsmuseet. Et lån på 1 mio. kr. til indfrielse 2020.
 • Djursland for Fuld Damp. To lån på i alt 1,1 mio. kr. til indfrielse 2020-2025.
 • Fjordcentret Voer-Færgested. Tre lån på i alt 4,2 mio. kr. til indfrielse 2020-2025.
 • Stenvad Mosebrugscenter. Et lån på 5,4 mio. kr. til indfrielse 2024.
 • Fregatten Jylland. 2 lån på i alt 56,4 mio. kr. til indfrielse 2026-2028.
 • Dybbøl Banke. To lån på i alt 7,6 mio. kr. til indfrielse 2029.
 • Bornholms Middelaldercenter. Et lån på 6,5 mio. kr. til indfrielse 2027.
 • Fiskeriets Hus. Et lån på 250.000 kr. til indfrielse 2030.
 • Øhavets Smakke- og Naturcenter. Et lån på 5 mio. kr. til indfrielse 2029.
 • Naturama. Et lån på 2,2 mio. kr. til indfrielse 2028.
 • Søbygaard. Et lån på 3 mio. kr. til indfrielse 2028.
 • Zoologisk Have. To lån på i alt 120 mio. kr. til indfrielse 2031-2035.
 • Haderslev Bymuseum. Et lån på 0,6 mio. kr. til indfrielse 2028.
 • Maritimt Museum. Et lån på 49 mio. kr. til indfrielse 2034.
 • Danmarks Borgcenter. To lån på i alt 39 mio. kr. til indfrielse 2034-2037.
 • Ragnarock. Et lån på 40 mio. kr. til indfrielse 2034
 • Odense Bys Museer. Et lån på 5,8 mio. kr. til indfrielse 2037.
Publiceret:
15/01/2018

Museer i gældspres

Læs det kulturpolitiske nyhedsbrev Søndag Aftens omfattende dækning af sagen.

Se TV2 Bornholms indslag

 
"Selvfølgelig er eftergivelse af gælden det, vi alle sammen ønsker. I stedet for, at vi står med nogle institutioner med en rentebyrde, de ikke er bygget til at bære,” siger ODM’s direktør Nils M. Jensen til TV2 Bornholm. Se indslaget fra 29. januar 2018 her.

Mere om sagen

Flere af ODM’s medlemmer har optaget rente- og afdragsfrie lån i Arbejdsmarkedets Feriefond. Lånene er givet for en periode på 25 år og stillet til rådighed for museer og institutioner i ferie- og oplevelsessektoren. Typisk til projekter, som har været risikobehæftede og/eller ikke har haft en økonomi, som har gjort det muligt at optage fremmedfinansiering på markedsmæssige vilkår. ODM's direktør har i samarbejde med en række af de berørte museer i mere end et år arbejdet hårdt for at finde en fair løsning.