Opdateret 23. november I løbet af weekenden er der indgået både en politisk aftale og en trepartsaftale om kompensation til erhvervs- og kulturlivet i de syv nordjyske kommuner, som er lukket ned pga. den særlige situation omkring muteret coronavirus. Hjælpepakkerne ligner i store træk de ordninger, som man kender fra nedlukningen i foråret.

Af særlig relevans for museerne i de berørte kommuner er:

  • Lønkompensationsordning
  • Pendlingslønkompensationsordning
  • Kompensation for faste driftsomkostninger

Ordningerne er tilgængelige for alle ramte virksomheder i de syv nordjyske kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Vesthimmerland.

Ordningerme var sat til at gælde frem til 3. december 2020, men dette er som følge af lempede restriktioner rykket frem til 22. november.

OBS: Den 20. november er indgået aftale om yderligere hjælp til de ramte kommuner. Blandt andet at virksomheder med enheder f.eks. butikker både inde og uden for de nedlukkede kommuner kan få kompensation for faste omkostninger til den af butikkerne, der oplever et omsætningstab. Der sættes desuden 7,5 mio. kr. af til en ensomhedspulje, der skal modvirke ensomhed blandt borgere i de syv nordjyske kommuner. Læs aftalen fra 20. november her

Læs mere om de særlige restriktioner, der er indført i de syv kommuner

Lønkompensationsordning og pendlingslønkompensationsordning

  • Den lokale lønkompensationsordning vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.
  • Lønkompensation for netop de medarbejdere, som skal pendle fra en anden kommune og ikke kan arbejde hjemmefra. Ordningen skal ses i lyset af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser. Pendlingslønkompensationsordningen vil udgøre 75 pct. af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 pct. af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Den høje maksimale sats er fastsat pga. den helt særlige lokale udfordring for pendlere i Nordjylland.

Læs mere om ordningen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside og på virk.dk

Ordningen kan endnu ikke søges

Kompensation for faste omkostninger

  • Ordningen kan søges, hvis virksomheden har en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.
  • Hvis en virksomhed er tvangslukket og ingen omsætning har, kan den få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
  • Hvis en virksomhed oplever en omsætningsnedgang på 50 pct., kan den få dækket 60 pct. af de faste omkostninger (fx husleje, forsikringer, vand, varme og el mv.)

Læs mere om ordningen på Kulturministeriets hjemmeside og på virksomhedsguiden.dk

Ordningen kan endnu ikke søges

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
09/11/2020