Ved ODMs ordinære Generalforsamling den 19. august blev to nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter valgt med applaus.

I ODMs bestyrelse indtræder således:

  • Julie Rokkjær Birch, Museumsdirektør, Kvindemuseet
  • Lise Pennington, Overinspektør, ARoS
  • Anne Lisbeth Lund, Direktør, J.F. Willumsen Museet (suppleant)
  • Julie K. L. Bouchet, Leder, Brorfelde Observatoriet (suppleant)

Den nye bestyrelse konsoliderer sig ved bestyrelsesseminar den 1.-2. oktober 2020.

God debat om museerne og ODMs virke
Corona, lukning, genåbning, restriktioner, turisme, hjælpepakker, besøgstal, forretningsmodeller, økonomi, fremtid, fællesskab. Emnerne var store og holdningerne var både konstruktive og stærke, da ODM i forlængelse af Generalforsamlingen bød de fremmødte museumsledere op til debat og diskussion. 

De mange gode indspark bliver blandt andet sat i spil, når den nye bestyrelse konsoliderer sig til oktober.

Læs mere her:
Årsberetning 2019 og referat fra Generalforsamling 2020

Publiceret:
10/09/2020

ODMs BESTYRELSE

Flemming Just, formand
Direktør, Sydvestjyske Museer

Bo Skaarup, næstformand
Museumsdirektør, Naturhistorisk Museum Aarhus

Berit Anne Larsen, næstformand
Formidlingschef, Statens Museum for Kunst

Anja Olsen
Museumschef, Rudersdals Museer

Anne-Mette Villumsen
Museumsleder, Skovgaard Museet

Julie Rokkjær Birch
Museumsdirektør, Kvindemuseet

Lise Pennington
Overinspektør, ARoS

Jesper Stub Johnsen
Vicedirektør, Nationalmuseet

Mette Sandhoff Mansa
Museumsleder, Kastrupgårdsamlingen

Lise Ræder Knudsen
Leder, Konserveringscentret i Vejle

Nikolaj Scharff
Samlingschef, Statens Naturhistoriske Museum

Suppleanter:
Claus K. Jensen
Museumsdirektør, Vardemuseerne

Anne Lisbeth Lund
Direktør, J.F. Willumsen Museet

Julie K. L. Bouchet
Leder, Brorfelde Observatoriet