Som følge af en ændring i bekendtgørelsen for Det Særlige Bygningssyn skal ODM i fremtiden indstille en (ekstra) kulturhistorisk kandidat til Det Særlige Bygningssyn. Det er et længe næret ønske og en sejr, at der nu sikres større bevågenhed om netop de kulturhistoriske værdier i bevaringssammenhænge. 

Med yderligere kulturhistorisk ekspertise styrkes synsvinklen med at se bredere på bygninger og bygningers samlede kulturmiljø. Selv med udpegningen af Mette Slyngborg er der dog ikke tale om en udligning af den hidtil skæve repræsentation. ODM havde gerne set en reel ligeværdig repræsentation, der også afspejler det store arbejde, som mange statsanerkendte museer yder i henhold til Museumslovens Kapitel 8, §23, hvor ikke mindst arbejdet med at sikre væsentlige bevaringsværdier i bredere definerede kulturmiljøer fylder. 

Publiceret:
04/09/2018