Opdateret 28. sepPr. 26. september kl. 12: Forsamlingsforbuddet sænkes i hele Danmark til 50 personer frem til foreløbig 18. oktober 2020.  Undtagelsen for siddende aktiviteter er skærpet til, at det nu er muligt "at afholde arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende for op til 500 deltagere, hvis de i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende." De øvrige retningslinjer vedr. plads og afstand for museer er ikke ændret. Læs mere her

Retningslinjer generelt
Må man lave omvisninger? Skal der være 2 eller 4 m2 per gæst? Må man være mere end 50 medarbejdere til et møde? Må skoleklasser komme på besøg?

Retningslinjerne for genåbningen af museer indeholder selvfølgelig meget andet end spørgsmål om antal personer, plads og afstand, men det er her, de fleste spørgsmål er dukket op. Derfor har vi gravet lidt i de forskellige retningslinjer og anbefalinger på myndighedernes hjemmesider - Arbejdstilsynet, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Virksomhedsguiden og coronasmitte.dk for at give et samlet overblik.

Hent myndighedernes retningslinjer for museer på Kulturministeriets hjemmeside (senest opdateret 22. juni med information vedrørende arrangementer)

OBS: Forsamlingsforbuddet er pr. 19. septemeber kl. 12 hævet til max 50 personer. Når der i nedenstående står 10 personer, kan det altså fra 19. september til foreløbig 4. oktober  erstattes med: 50 personer.

Se forklaringer og kildehenvisninger under grafikken.

Arbejdsplads eller offentlig kulturinstition

Det er vigtigt at skelne mellem de krav, der gælder for museet som a) arbejdsplads og b) institution med adgang for offentligheden. Det er nemlig ikke helt de samme retningslinjer, der gør sig gældende. Fx må man gerne mødes mere end 100 personer til et møde på en arbejdsplads, så længe der er mere end 1 meter mellem hver medarbejder, mens man ikke må samle mere end 100 personer til fx en omvisning.

For den del af museet, der fungerer som en kontorarbejdsplads, gælder alene et krav om, at der skal være mindst 1 meter i mellem de ansatte (i særlige tilfælde 2 meter). Forsamlingsforbuddet gælder ikke i kontorer – der må gerne være mere end 100 personer i samme lokale, hvis blot der er mindst 1 meter i mellem hver person. Der er heller ikke noget krav om, at der skal være et bestemt antal m2 gulvareal per person.

Kilder:

Stående eller siddende publikum/gæster

Når man ser på museet som en kulturinstitution med gæster, er det vigtigt at skelne imellem, om der er tale om publikum, der i al væsentlighed er stående, eller om der er tale om kulturarrangementer med siddende publikum eller fx siddende gæster i restaurant/café.

  • Stående, eller ”i al væsentlighed stående”, publikum (som museernes publikum som oftest vil være) skal have minimum 4 m2 gulvareal per person
  • Siddende publikum ved arrangementer eller i fx restaurant/café skal have minimum 2 m2 gulvareal per person
  • Kulturarrangementer med siddende publikum på op til 500 personer må afholdes i dertil indrettede sale – der skal være mindst 1 meter mellem hver gæst og mindst 2 m2 gulvareal per person i salen
  • Omvisninger og andet, hvor publikum bevæger sig rundt/er stående, er omfattet af forsamlingsforbud, og må altså pt. rumme i alt 100 personer – og de øvrige krav til afstand skal overholdes
  • Skoleklasser er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, da museernes skoletjenester følger retningslinjerne for åben skole og derfor er underlagt de samme regler som øvrig undervisning - museer skal kort sagt følge de regler, som den skole eller institution, der besøger museet, er underlagt

Bemærk, at forsamlingsforbuddet 8. juli blev hævet til 100 personer.

Opdateret den 4. august med information om lempet forsamlingsforbud. 

Kilder:

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
26/05/2020