Museer er som følge af skærpede restriktioner fra 30. december 2020 lukket frem til foreløbig 5. april 2021. Vi reviderer nedenstående retningslinjer efter myndighedernes anbefalinger, når museerne igen får lov at åbne dørene for publikum.

Udendørs kulturinstiutioner, herunder museer, kan åbne pr. 1. marts 2021. Se de opdaterede retningslinjer m.m. her

Der er pr. 29 oktober desuden indført krav om mundbind eller visir i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, herunder museer. Kravet er pr. 7. december forlænget til 28. februar 2021. Kravet gælder personer fra og med 12 år.

Retningslinjer generelt
Må man lave omvisninger? Skal der være 2 eller 4 m2 per gæst? Må man være mere end 10 medarbejdere til et møde på arbejdspladsen? Må skoleklasser komme på besøg?

Retningslinjerne for genåbningen af museer indeholder selvfølgelig meget andet end spørgsmål om antal personer, plads og afstand, men det er her, de fleste spørgsmål er dukket op. Derfor har vi gravet lidt i de forskellige retningslinjer og anbefalinger på myndighedernes hjemmesider - Arbejdstilsynet, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Virksomhedsguiden og coronasmitte.dk for at give et samlet overblik.

Hent myndighedernes retningslinjer for museer på Kulturministeriets hjemmeside (senest opdateret 29. oktober med information om krav gældende ved aktiviteter for børn og unge op til og med 21 år).

Se forklaringer og kildehenvisninger under grafikken.

BEMÆRK: MUSEERNE ER LUKKEDE FREM TIL FORELØBIG 6. APRIL 2021. NÅR VI KENDER RETNINGSLINJERNE FOR GENÅBNING, OPDATERER VI NEDENSTÅENDE GRAFIK.

Arbejdsplads eller offentlig kulturinstition

Det er vigtigt at skelne mellem de krav, der gælder for museet som a) arbejdsplads og b) institution med adgang for offentligheden. Det er nemlig ikke helt de samme retningslinjer, der gør sig gældende. Fx må man gerne være mere end 10 personer i et kontor på en arbejdsplads, så længe der er mere end 1 meter mellem hver medarbejder, mens man ikke må samle mere end 10 personer til fx en omvisning.

For den del af museet, der fungerer som en kontorarbejdsplads, gælder alene et krav om, at der skal være mindst 1 meter i mellem de ansatte (i særlige tilfælde 2 meter). Forsamlingsforbuddet gælder altså ikke på kontorarbejdspladsen, så længe, der er tale om "et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde". Der er heller ikke noget krav om, at der skal være et bestemt antal m2 gulvareal per person.

Opdateret 2. december 2020: Møder på arbejdspladsen: Som del af en almindelig arbejdsdag kan der afholdes møder med mere end 10 personer, hvis det er en naturlig eller nødvendig del af arbejdet, og såfremt alle andre krav er opfyldt (og det ikke kan afholdes digitalt).

Kulturministeriets Q&A på området har hidtil ikke flugtet med denne retningslinje, men den er nu - i kølvandet på svar fra kulturminister Joy Mogensen - ændret, således at der gælder samme regler for kulturens arbejdspladser som alle andre steder, og så den ligger på linje med eksempelvis Arbejdstilsynets rådgivning.

I bekendtgørelse 1509 vedr. forsamlingsforbuddet hedder det således, at følgende er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer:

”Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder m.v.”

Arbejdstilsynet siger tilsvarende i deres Q & A følgende:

"Forbuddet mod at afholde eller deltage i indendørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter o.l. med flere end 10 personer gælder ikke for almindelig tilstedeværelse på en arbejdsplads. Det vil sige, at man gerne må være flere end 10 personer på en arbejdsplads. Og at der gerne må deltage flere end 10 personer i almindelige møder og andre aktiviteter, der er et et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde.

Tilsvarende må der gerne være flere end 10 ansatte i kantinen på samme tid, hvis der højst er 10 personer ved det samme bord og mindst 1 meter mellem de forskellige grupper af ansatte i kantinen."

Det gælder ligeldedes fortsat, at "ved arrangementer, hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende, må man samle op til 500 personer på samme sted." Citat fra virksomhedsguiden.dk.

Kilder:

Stående eller siddende publikum/gæster

Når man ser på museet som en kulturinstitution med gæster, er det vigtigt at skelne imellem, om der er tale om publikum, der i al væsentlighed er stående, eller om der er tale om kulturarrangementer med siddende publikum eller fx siddende gæster i restaurant/café.

  • Stående, eller ”i al væsentlighed stående”, publikum (som museernes publikum som oftest vil være) skal have minimum 4 m2 gulvareal per person
  • Siddende publikum ved arrangementer eller i fx restaurant/café skal have minimum 2 m2 gulvareal per person
  • Kulturarrangementer med siddende publikum på op til 500 personer må afholdes i dertil indrettede sale – der skal være mindst 1 meter mellem hver gæst og mindst 2 m2 gulvareal per person i salen
  • Omvisninger og andet, hvor publikum bevæger sig rundt/er stående, er omfattet af forsamlingsforbud, og må altså pt. rumme i alt 10 personer – og de øvrige krav til afstand skal overholdes
  • Skoleklasser er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, da museernes skoletjenester følger retningslinjerne for åben skole og derfor er underlagt de samme regler som øvrig undervisning - museer skal kort sagt følge de regler, som den skole eller institution, der besøger museet, er underlagt*

*Pr. 26. oktober hedder det på Kulturministeriets hjemmeside under "Svar på generelle spørgsmål": "Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dagstid. Derudover anbefales det ikke at afholde såvel faglige som sociale arrangementer med overnatning som fx kolonier, lejrskoler og studieture. [...] Der anbefales derved ikke at aflyse teater- og biografture med fx skoleklasser, hvis disse indgår som et fagligt formål i undervisningen."

Kilder:

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
26/05/2020