Museer på lovpligtigt kursus i arbejdsmiljø

Arbejdspladser med mindst ti ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation og dens medlemmer skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. For anden gang tilbyder ODM-efteruddannelse derfor et opdateret skræddersyet kursus til museerne i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.
Kursisterne på det første hold i begyndelsen af december sidste år fortæller, at det var en stor fordel at være på kursus med andre museumsfolk. Susanne Armand fra Statens Naturhistoriske Museum siger: ”Det har været en kæmpe bonus at dele erfaringer og historier med de øvrige kursusdeltagere fra andre museer”. Pernille Højbjerg, Storm P. Museet, Frederiksbergmuseerne meddeler: ”På uddannelsen har jeg især lært noget af underviseren og medkursisterne – deres cases og ideer”.

Tæt på dagligdagen

Udviklingskonsulent Pia Lyngberg-Larsen, der underviser på ODM’s arbejdsmiljøuddannelser er klar til at modtage et nyt hold kursister 9.-11. maj på Vartov og forklarer, at det er et helt afgørende succeskriterium, at deltagerne oplever, at hvad der arbejdes med skal tale direkte ind i egen museumsvirkelighed. ”Vi gør alt, hvad vi kan for at tilpasse den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til museernes medarbejdere. Det er klart, at der er forskel på at arbejde på f.eks. en byggeplads og et museum eller en lagerhal og et museumsmagasin. Vi bruger tiden på det, der er relevant for museerne og benytter praksisnære cases ved at tage udgangspunkt i museernes egen dagligdag,” siger Pia Lyngberg-Larsen. Det er også hvad Jesper Duquesnay fra Gammel Estrup Herregårdsmuseet oplevede ved at deltage på det første kursus, hvor det nye koncept blev afprøvet: ”På uddannelsen har jeg især lært noget af de andre, cases og at kunne drage dagligdagen ind i det,” siger han.

Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

ODM’s arbejdsmiljøuddannelse er godkendt af Arbejdstilsynet, og det betyder, at deltagerne gennemgår tre intensive undervisningsdage og løser en arbejdsmiljørelateret opgave med udgangspunkt i egen arbejdsplads. Om indholdet i uddannelsen siger Pia Lyngberg-Larsen; ”Målet med arbejdsmiljøuddannelsen er, at kursisterne efter uddannelsen kan varetage arbejdsmiljøarbejdet sikkert og sundhedsmæssigt i egen organisation. Vi arbejder med det fysiske arbejdsmiljø som f.eks. hvordan man indretter faste arbejdspladser eller tilsyn med kemikalier og værktøj. Og vi arbejder også med det psykiske arbejdsmiljø hvilket f.eks. kan være forhold vedr. håndteringen af sygefravær og mobning”.

Der er stadig åbent for tilmeldinger på holdet i arbejdsmiljø 9.-11. maj. Du kan tilmelde dig her