ODM-udvalg: Turisterne vælter ind på de danske museer

Af ODM’s Udvalg for Turisme og Oplevelsesøkonomi: Louise Jacobsen, Københavns Museum, forperson for ODM’s turismeudvalg; Lene Høst-Madsen, Museum Skanderborg; Søren Moesgaard Bjørnsen, Nationalmuseet; Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster; Mette Bjerrum Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum og Andreas Bonde Hansen, Middelaldercenteret Nykøbing Falster.

Indlægget er bragt i Kulturmonitor den 28. juni 2024.

Turisterne vælter ind på de danske museer

Mere end 17 millioner museumsbesøg i et land med 5,6 millioner indbyggere. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Og er Erhvervsministeriet og de kommunale erhvervsudvalg tunet ind på museer og kultur som en fremtrædende erhvervsaktør?

Dansk Erhverv og Dansk Industri fremhæver i Kulturmonitor 14. maj det rekordstore antal gæster, der har besøgt de danske museer i 2023. Tak til Erhvervsorganisationerne for at påpege de flotte besøgstal og tale for flere investeringer i sektoren; et ståsted, vi fra museerne kun kan være enige i.

Museerne er rent turismemæssigt blandt de store aktører. Faktisk er Danmark blandt de lande i verden, der har flest museumsbesøg per indbygger. Disse tal dækker over, at vi her i landet har mange museumsglade borgere, men viser også, at Danmark har en relativ stor turisme. Og at vi i Danmark er rigtig gode til at få turisterne til at nyde vores museer, kunst, natur- og kulturarv.

De mange museumsturister fordeler sig ikke kun blandt de allerstørste museumsbaskere i København eller ved Vestkysten. Alle landsdele fra Bornholm til Thy og fra Lolland til Skagen har oplevet en fremgang i besøgstallet.

Af dem, der besøger de danske museer, er tyskerne så absolut den største turistgruppe selv på de mindre lokalmuseer. Herudover vil vi på rigtigt mange museer også høre hollandsk, fransk, engelsk og norsk denne sommer. Og de turister, man ikke møder rundt om på landets museer, vil man i særdeleshed møde i slotsparker, ved gamle fyrtårne, historiske kirker og bykerner. Alt sammen steder, der står velbevaret og byder turisterne velkommen på grund af det danske museumsvæsen.

Øget opmærksomhed

På trods af høj performance fylder kultur i almindelighed og museer i særdeleshed dog ganske lidt i Erhvervsministeriets turismeindsats. Erhvervsministeriet og Kulturministeriet synes ikke i tilstrækkelig grad at have en fælles retning for arbejdet med kulturturisme. Til eksempel er museer kun nævnt ganske få gange i Erhvervsministeriets nationale turismestrategi, og de nævnes kun i forbindelse med nye museumsbyggerier, som forventes at påvirke turismen.

Et strategisk blik på de museer, der allerede bærer turismen fremad, findes overhovedet ikke i strategien. Museerne er også ringe repræsenteret i tildelingen af erhvervsfremmemidler.

Tyskland er Danmarks næststørste eksportmarked. Cirka 10 % af den samlede eksport til Tyskland er turisme (turisme tæller som eksport på betalingsbalancen).

I en undersøgelse foretaget af Dansk Kyst- og Naturturisme ses det, at 90 % af de tyske turister oplever kultur på ferien. Kulturen er således et stort eksportområde. Og skal vi udvikle denne eksport, skal vi se på hele turistens gæsterejse, og private og offentlige aktører bør i fællesskab få løftet investeringerne ikke bare for enkelte attraktioner, men hele destinationer.

Derfor vil Organisationen Danske Museers Udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi gerne opfordre til, at kulturen – og særligt museerne – får øget opmærksomhed i Erhvervsministeriet, og at investeringer i turismerettet kultur anskues på lige fod med (og som en del af) investeringer i bæredygtighed, digitalisering, overnatningskapacitet og infrastruktur. I mellemtiden vil museerne glædes over de mange glade gæster.

Læs også:

Publiceret:
01/07/2024