ODM’s formidlingsmøde blev afholdt i Fredericia den 5.-6. marts 2018.

Ønskerne til museernes udstillinger og formidling er mange og jo flere aktiviteter og events et museum skal omfavne, jo skarpere skal de overordnede strategier være. Derfor blev der under overskriften ”Formidlingsstrategier” sat fokus på både de overordnede formidlingsstrategier, dykket ned i de overvejelser, der bliver gjort, og lyttet til og diskuteret de mange interessante eksempler der findes fra hele landet.

Du kan finde videooptagelser fra udvalgte oplæg på ODM's Youtube-kanal.

Publiceret:
02/07/2019