Herunder finder du oplæg og refereat fra dagen. Kontakt Mads Thagård Runge, mtr@odense.dk, eller Inge Kjær Kristensen, inkk@muserum.org, hvis du vil vide mere om seminaret. 

Referat

Oplæg

NB! Oplæggene tager lidt tid at åbne. 

Intro

Kamilla Hjortkjær

Flemming Just

Martin Brandt Djupdræt

Mogen Bo Henriksen

Museum Lolland Falster

Publiceret:
13/01/2014