Danske Museers Efteruddannelse kan skræddersy kurser til dit museum eller til en gruppe af museer med samme faglige eller regionale interesse.

  • DME skræddersyr ”åbne” kurser: Er I mange kolleger, der ønsker at deltage i et specifikt kursus fra vores åbne program, hjælper vi med at arrangere et internt kursus på dit museum.
  • DME skræddersyr ud fra specifikke behov: Har du en idé til nye kurser eller særlige behov, så udvikler vi også kurser der er målrettet ønsker til kompetenceudvikling på dit museum.

Kursus for museumsbestyrelser
I maj 2019 afholdt vi i samarbejde med Pluss det første skræddersyede kursus for museumsbestyrelser. Kurset er en introduktion til bestyrelsesarbejdet, hvor der skabes fælles forståelse for bestyrelsesopgaven og samarbejdet med ledelsen på et museum.

”Som ny i bestyrelse har det været rigtig godt, også med relation til det daglige i museumsforening, hvor vi ofte taler om, hvad der sker i bestyrelsen” (Bestyrelsesarbejde på Østfyns Museer)

Kursus om projektarbejde på museer
I samarbejde med Niels Brock Videreuddannelse tilbyder vi kurser til medarbejdere, som arbejder med og leder projekter på museet. Kurset er et todagesforløb som giver en introduktion til projektarbejde, hvad det vil sige at arbejde i projekter og giver en god forståelse for rollen som projektdeltager på museet:

”Det var meget tilfredsstillende at få sat ord og redskaber på de mønstre vi arbejder i, i dagligdagen” (Medarbejder på Museum Østjylland)

”Det er skønt at få et fælles sprog for projektarbejde” (Medarbejder på Museum Østjylland)

SARA: Introduktion og opfølgning
DME har også gennemført interne kurser som introduktion til eller opfølgning på god registreringspraksis med SARA, hvor vi fokuserer på de konkrete behov, det enkelte museum måtte have.

”Underviseren har været god og meget lydhør over for vores specifikke behov” (Intro til SARA for Glyptoteket)

Har du en idé til et kursus?
Så kontakt uddannelsesleder uddannelsesleder Ida Bennicke på ida@dkmuseer.dk eller 3125 1701.

Publiceret:
26/06/2019

Har du en idé til et kursus?

Så kontakt uddannelsesleder Ida Bennicke på ida@dkmuseer.dk eller 3125 1701.