Valgudtalelser til ODM's generalforsamling:

Valgudtalelser modtages via mailadresse: nmj@dkmuseer.dk – og vil løbende blive lagt ud her på ODM’s hjemmeside.Se valgudtalelserne for kandidaterne på valg ved generalforsamlingen.

Tidsplan ODM's generalforsamling:

Kl. 10.30 starter ODM’s generalforsamling og ODM er vært ved en let frokost (12.00-12.45).

Dagsorden:

 1. Velkomst v/formand Flemming Just
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning 2019
 5. Aflæggelse af regnskab for 2019
 6. Orientering om budget for 2020
 7. Fastsættelse af kontingent for 2020
 8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer
 9. Valg til bestyrelsen. Der er fire bestyrelsesmedlemmer på valg: To fra den kulturhistoriske sektion og en fra den kunstfaglige sektion og en fra Naturfaglige sektion. Valg af suppleanter – tre suppleanter på valg
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt    
Publiceret:
10/02/2020