Call for papers: Antologi om nordiske husmuseer

ODM’s Netværk for husmuseer har taget initiativ til antologien Historic House Museums: Nordic Perspectives (foreløbig titel), som skal præsentere en bred vifte af perspektiver på historiske husmuseer i de nordiske lande – Danmark, Sverige, Norge, Finland, Grønland, Færøerne og Island.

Bogen skal belyse, hvordan de nordiske lande forstår, definerer, bevarer, udstiller, forvalter og formidler historiske husmuseer. Det omfatter husmuseer i ordets bredeste forstand – fra bondehuse, herregårde, kunstnerhjem, bunkermuseer, frilandsmuseer og andre typer historiske bygninger, der er bevaret, og hvor mennesker har boet i kortere eller længere perioder.

Nordiske perspektiver på historiske husmuseer

Meget af den aktuelle litteratur om historiske husmuseer kommer fra USA eller Storbritannien, hvor der er gjort mange bestræbelser på at skabe oversigter, kategorier og definitioner, der tydeliggør en typologi for historiske husmuseer, og som redegør for hvordan historiske husmuseer kan forstås.

Initiativtagerne bag den kommende antologi ønsker at bidrage til denne litteratur ved at præsentere perspektiver på historiske husmuseer fra de nordiske lande, hvor vores unikke kulturer, historie og klima kommer i spil. Dette omfatter perspektiver som bevaring og konservering, organisatoriske perspektiver, fortolkning, samlinger, formidling, fællesskab og identitet, materiel eller immateriel arv, og ikke mindst mere generelle diskussioner om, hvordan historiske husmuseer defineres, kategoriseres og forstås i de forskellige nordiske lande.

Sådan bidrager du

Hvis du ønsker at bidrage til antologien, kan du sende dit artikelforslag samt fulde navn, organisation og CV til postdoc ved Aarhus Universitet Mia F. Yates på my@cc.au.dk senest den 1. oktober 2024.

Artikelforslag kan fylde mellem ½ og 2 sider og skal indeholde et klart forskningsspørgsmål og præsentere fokusområde, hovedargumenter eller diskussionspunkter og hovedforskningsmetoder – afhængig af hvilken type artikel det drejer sig om. Både klassiske akademiske artikler og mere eksperimenterende formater er velkomne.

Hovedsproget for den endelige udgivelse er engelsk, men bidrag på andre nordiske sprog modtages også, hvis det er vigtigt for forfatteren.

Læs mere om projektet her.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Mia F. Yates på my@cc.au.dk.

Publiceret:
17/06/2024