Call for papers: Seminar om samlingsudvikling og -dokumentation

Det norske museumsnetværk Samtidsnett inviterer til seminar om samlingsudvikling og samtidsdokumentation den 6.–7. november på museet Maihaugen i Lillehammer.

Under overskriften “Ut av forvaltningsfellen – hvordan skape rom for nye tider og fortellinger?” fokuserer seminaret på udfordringer ved eksisterende samlinger og udforsker muligheder for nytænkning og omstilling i samlingsarbejdet. Seminaret er arrangeret af Anno Museum, Museene i Akershus, Aust-Agder Museum og Arkiv samt Stiftelsen Lillehammer Museum.

Indmeld oplæg

Museumsansatte og -ledere inviteres til at indsende præsentationer, der dækker emner som eksempelvis bæredygtig indsamling, samlingsudvikling, aktualisering, revurdering og inddragelse af lokalsamfund eller underrepræsenterede grupper.

Samtidsnett har valgt en åben tilgang til begreberne samling og indsamling, og præsentationerne kan tage udgangspunkt i både fysiske, digitale og levende samlinger.

Abstracts kan fylde op til 300 ord og skal sendes til samtid@maihaugen.no senest 1. september.

Samtidsnett udsender program for seminaret i september.

Læs hele callet her.

Publiceret:
02/07/2024