Samlingsnetværket er et tværfagligt forum for museumsfolk, der arbejder med magasiner og udstillinger, såvel overordnet som praktisk. Det er et forum, hvor beslutningstagere, magasinforvaltere og konservatorer koordinerer indsatsen, deler erfaringer samt medvirker til at påvirke de politiske processer i en retning, der sætter fokus på bevaringen af museernes samlinger. 

Arbejdet i netværket foregår primært i styregruppen og  i 2 undergrupper:

 • Styregruppen
 • Samlingsteknikgruppen
 • Samlingsetikgruppen

Arbejdet i grupperne koordineres af Samlingsnetværkets styregruppe, bestående af et par tovholdere fra hver arbejdsgruppe (se styregruppens medlemmer til højre på siden). Styregruppen mødes 3-4 gange årligt, arbejdsgrupperne 2 gange - eller efter behov – og så mødes hele samlingsnetværket først på efteråret til sit årsmøde, der tilrettelægges med et fælles tema og orientering om arbejdsgruppernes opgaver og resultater.

Næste møde i Styregruppen:Næste møde er ikke fastlagt. Næste møde i Samlingsetikgruppe:Næste møde er ikke fastlagt.

Næste møde i Samlingsteknikgruppe:
Næste møde er ikke fastlagt.

Næste møde i Samlingsnetværket:

Sæt kryds i kalenderen d. 3. april 2019, hvor Samlingsnetværket holder næste møde.                     

Temaet bliver: Samlinger i nationalt perspektiv

Samlingskoordinationen museerne i mellem har altid været både en udfordring og en anledning til udviklende, kollegialt samarbejde på tværs. SARA er landet og bliver frem over en del af værktøjskassen, når museerne på tværs skal varetage den nationale koordination, som efterspørges af både museer og SLKS. Hvordan forholder vi os til både udfordringer og muligheder i den national koordination?

Programmet for dagen udsendes efter nytår.

 

Materiale

Referat af Samlingsnetværks Arbejdsgruppemøde den 28.08.18 på Arbejdermuseet.

Referat af temadag den 08.02.18: Samlingsgennemgang og deaccession på de danske museer.

 

Netværksmøde 25/10-12: Matriale fra samlingsnetværkets møde 25.10.12, med fem præsentationer af gruppens medlemmer: Kurt Hansen, Lone Petersen, Camilla Bastholm, Søren la Cour og Margit Petersen - samt med referatet fra mødet.

 

ODM’s samlingsnetværks sammenfatninger og idékatalog vedr. kassation, 25. marts 2010

På mødet blev spørgsmål og erfaringer omkring kassation overordnet delt ind i fire temaer, som bragte flere typer spørgsmål og problemstillinger frem i lyset. Konsulent ved KUAS, Hans Henrik Landert, holdt et oplæg omkring kassation og de almindelige arbejdsgange og regler for området. Der kasseres noget fra Nyere Tids samlinger, og næsten intet fra arkæologiske samlinger. Derfor bygger alle erfaringer på mødet på kassationer fra nyere tids samlinger, og spørgsmålet om det arkæologiske materiale i forhold til kassation fra museumssamlinger blev næsten ikke berørt.

De fire overordnede temaer:

 • Udskillelsesprincipper og kassationspolitik
 • Indkaldelse af faglig vurdering – ressourcer og omkostninger ved en pålagt faglig vurdering
 • Eftersøgning af arvinger/givere
 • Sagsbehandling og håndtering af museernes genstandsdokumentation

Se hele sammenfatningen

 

Programmet fra startmødet den 8. august 2003 kan findes her.

Publiceret:
18/09/2012

Tilmelding til samlingsnetværket

Her kan du tilmelde dig, hvis du ønsker at blive medlem

Styregruppen

 

Fra Samlingsteknikgruppen (tidl. Bygningsgruppen og Driftsgruppen):

 

Fra Samlingsetikgruppen:

 • Rikke Ruhe, Nationalmuseet - Frilandsmuseet
 • Lene Tønder Bur, Museum Lolland-Falster
 • Lykke Olsen, Museerne i Brønderslev
 • David Spurlin-Roe, Danmarks Tekniske Museum
 • Rikke Elise Roos, Museum Vestsjælland
 • Niels Christian Bech Vilstrup, Medicinsk Museion
 • Rasmus Rosenørn, ROMU
 • Frede Jensen, Museum Østjylland
 • Thomas Meldgaard, Arbejdermuseet
 • Margit Bech Vilstrup, Arbejdermuseet

Kassationsoversigt

Se eksempel på kassationsoversigt