ODM arbejder for at kvalificere museumsverdenen og dens ansatte til nye tider og omverdenens krav og forventninger til museerne. Gennem tilbud om kurser, uddannelse og andre læringsaktiviteter styrker ODM museernes rolle som aktive og professionelle institutioner i samfundet.

ODM tilbyder aktiviteter for alle museumstyper og samtlige medarbejderkategorier i museumsverden. Vores aktiviteter er under løbende udvikling og omfatter bl.a. kompetencegivende uddannelser i bl.a. museumsledelse og -formidling af international standard.

Læringsprincipper

ODM's læringsprincipper sikrer, at vores undervisere har det rigtige fokus, når de arbejder for os. De bidrager til at sikre, at du får et stort udbytte af din deltagelse. 

  • Praksisnær. Det skal være muligt for deltagerne at omsætte det lærte til egne forhold i dagligdagen. Deltagernes praksis må gerne udfordres, men det skal give mening i en museal kontekst.
  • Involverende. Deltagerne skal bringe egne erfaringer, faglighed og situation i spil under kurset og alle deltagere skal være aktive i behandlingen af kursets temaer.
  • Aktuel. Der trænes i aktuelle og tidssvarende problemstillinger og metoder.
  • Varierende. Der anvendes forskellige pædagogiske virkemidler løbet af kurset til at fastholde deltagernes fokus og interesse.
  • Effektfuld. Læring og efteruddannelse skal gøre en forskel. Det er vigtigt, at deltagerne får noget med hjem, som kan styrke udbyttet af deres arbejdsindsats.

 

Share/Save

ODM Efterruddannelse

Se oversigt over aktuelle kurser og arrangementer fra ODM

Nyhedsbreve

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og hold dig opdateret på kurser, arrangementer og politisk nyt indenfor museumsområdet