Om ODM

Om ODM

 

Organisationen Danske Museer, ODM

ODM er interesseorganisation for 169 af landets museer og konserveringscentre. Alle Danmarks 95 statsanerkendte museer er medlem af ODM, som har eksisteret siden 2005. ODM er museernes fælles stemme i en række museumspolitiske spørgsmål samt centrum for efteruddannelse, netværk og konferencer. ODM’s sekretariat har adresse på Vartov, lige ved Københavns rådhus. ODM’s bestyrelse har 11 medlemmer og er bredt repræsenteret fagligt og geografisk.

Formål

ODM har til formål at styrke medlemmernes mulighed for i fællesskab at udfylde museernes rolle i samfundet optimalt.

Det sker gennem:

  • Varetagelse af museumssektorens faglige og politiske interesser.
  • Efteruddannelse og kompetenceudvikling på et bredt museumsfagligt område.
  • Facilitering af stærke fællesskaber og netværk i et mangfoldigt museumslandskab

Læs mere om organisationen:

Medlemmer

ODM’s medlemmer dækker tre sektioner: kunstmuseer, kulturhistoriske museer og naturhistoriske museer. Herudover er en række museumslignende eller tilknyttede institutioner medlemmer. På trods af forskellighed er der mange fælles interesser. Ønsket er, at man står stærkere sammen i ODM end hver for sig.

Læs mere om medlemmerne og medlemskab:

Kurser og efteruddannelse

ODM ser det som en vigtig opgave at arbejde for løbende at kvalificere museumsverdenen og dens ansatte. Med forskellige tilbud om kurser og uddannelser styrker ODM museernes rolle og virkelighed.

Faglige netværk

De faglige netværk binder museumsverdenen sammen fagligt og styrker samarbejdsrelationerne og erfaringsudveksling. Netværkene er baseret på faglige emner af vigtighed for hele eller dele af museumsverdenen. Mange netværk går på tværs af sektioner, geografi og andre parametre.