Museernes Grønne Akademi

Museernes Grønne Akademi

Museernes aktiviteter sætter – som alle andre virksomheder og kulturinstitutioner – et klimaaftryk, som umuligt kan negligeres. Museerne er både en del af problemet og løsningen, når vi taler om klimakrisen. Museernes Grønne Akademi skal gøre museerne i stand til at gå aktivt ind i den grønne omstilling og vælge de mest bæredygtige løsninger.

Fakta om Museerne Grønne Akademi

 • Akademiet skal udvikle og udbyde konkrete værktøjer og kurser baseret på den bedste viden om grøn omstilling i en museumskontekst
 • Målet er et grønnere museumslandskab – uanset det enkelte museums udgangspunkt
 • Akademiet har en lang række samarbejdspartnere i og uden for museumsbranchen og i ind- og udland – og flere kommer løbende til
 • Akademiet stopper ikke, når projektet udløber, men forankres i ODM’s efteruddannelsesvirksomhed
 • Akademiet er støttet af Augustinus Fonden

Akademiets projektleder starter 1. november 2022, hvorefter udviklingen for alvor begynder.

Fokusområder

Museernes Grønne Akademi har fire særlige fokusområder:

 • Bygninger
 • Bevaring
 • Udstillinger
 • Drift og ledelse

Udviklingsspor

Museernes Grønne Akademi arbejder og udvikler i tre sideløbende spor:

 • Kortlægning: Kortlægning af museernes status og udfordringer ift. grøn omstilling via start-, midtvejs- og slutmålinger
 • Værktøjskasse: Udvikling af gratis, online-tilgængelig værktøjskasse til grøn omstilling på museer inden for fokusområderne
 • Kursusforløb og charter: Udvikling og gennemførsel af praksisorienterede kurser samt i forbindelse hermed et forpligtende charter, hvor museerne forpligter sig på grøn omstilling i strategi- og handleplaner

Udviklingssporene suppleres af flere netværks- og brancheevents med fokus på grøn omstilling. Det er en del af akademiets målsætning at understøtte dannelsen af ‘Museernes grønne netværk’, som kan understøtte videndeling museerne imellem og sikre kontinuerlig fokus på området.

Kursusprogram

En vigtig del af Museernes Grønne Akademi er omsætning af viden til praksis via kursusaktivitet. På akademiets kurser får du inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med dit museums grønne omstilling, både når det gælder bevaring, udstillinger, bygninger og generel drift og ledelse.

Kursusprogrammet udvikles løbende i takt med udvikling af viden og værktøjer. Kig efter det grønne logo i ODM’s kursuskalender

Viden

En stor del af formålet med Museernes Grønne Akademi er at identificere, kvalificere og tilgængeliggøre relevant viden – en proces, der vil tage noget tid. Her på forkant har vi dog samlet en række gode råd i forbindelse med energikrisen. Læs mere her