Udvalg

ODM’s bestyrelse nedsætter faste udvalg, hvis der er behov for en permanent opmærksomhed omkring et væsentligt arbejdsområde. Bestyrelsen udpeger medlemmer og formand og fastlægger kommissorium.

Arkæologisk Udvalg

Formand for udvalget: Kristoffer B. Pedersen, Museum Sydøstdanmark

Medlemmer: Mads Ravn, VejleMuseerne; Lennart Madsen, Museum Sønderjylland; Mette Løvschal, Aarhus Universitet & Moesgaard; ODM’s forperson Claus Kjeld Jensen, Vardemuseerne.

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne:

Hent det arkæologiske forskningscharter her 

Udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi

Forperson for udvalget: Maria-Louise Jacobsen, Københavns Museum

Medlemmer: Lene Høst Madsen, Museum Skanderborg; Julie Bouchet, Museum Nordsjælland; Søren Moesgaard Bjørnsen, Nationalmuseet; Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster; Mette Bjerrum-Jensen, Ringkøbing-Skjern Museum; Søren Bak-Jensen, Arbejdermuseet samt Nils M. Jensen, ODM

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne:

ODM’s Forskningsudvalg

Forperson for udvalget: Museumsdirektør, ph.d. Henrik Harnow, Odense Bys Museer.

Vicemuseumschef for forskning, Nina Rønsted, Statens Naturhistoriske Museum; Vicedirektør, ph.d. Camilla Jalving, Statens Museum for Kunst; Vicedirektør, Lars Højer, Nationalmuseet; Forsknings- og samlingschef; Ph.d. Kent Olsen, Naturhistorisk Museum, Aarhus; Museumsdirektør, cand.mag. Gertrud Hvidberg Hansen, Ny Carlsberg Glyptotek, lektor, ph.d. Mette Løvschal, Moesgaard Museum/Aarhus Universitet; Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer.

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne: