Udvalg

ODM’s bestyrelse nedsætter faste udvalg, hvis der er behov for en permanent opmærksomhed omkring et væsentligt arbejdsområde. Bestyrelsen udpeger medlemmer og formand og fastlægger kommissorium.

Arkæologisk Udvalg

Formand for udvalget: Mads Runge, Odense Bys Museer.

Medlemmer: Mads Ravn, VejleMuseerne; Lennart Madsen, Museum Sønderjylland; Kristoffer B. Pedersen, Museum Sydøstdanmark; Mette Løvschal, Aarhus Universitet & Moesgaard; ODM’s formand Claus Kjeld Jensen, Vardemuseerne.

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne:

Udvalg for turisme og oplevelsesøkonomi

Forpersoner for udvalget: Julie Bouchet; Brorfelde Observatorium, og Andreas Bonde Hansen, Professionshøjskolen Absalon

Medlemmer: Brian Wiborg, Viborg Museum; ODM’s formand Claus K. Jensen, Vardemuseerne; Lene Høst Madsen, Museum Skanderborg; Lisette Vind Ebbesen, Skagens Kunstmuseer samt Ingeborg Svennevig, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne:

ODM’s Forskningsudvalg

Formand for udvalget: Museumsdirektør, ph.d. Henrik Harnow, Odense Bys Museer.

Professor, Forsknings- og Samlingschef, ph.d. Nikolaj Scharff, Statens Naturhistoriske Museum; Vicedirektør, ph.d. Camilla Jalving, Statens Museum for Kunst; Museumsdirektør dr. phil. Flemming Just, Sydvestjyske Museer; Vicedirektør, Lars Højer, Nationalmuseet; Forsknings- og samlingschef; Ph.d. Kent Olsen, Naturhistorisk Museum, Aarhus; Museumsdirektør, cand.mag. Gertrud Hvidberg Hansen, Ny Carlsberg Glyptotek, lektor, ph.d. Mette Løvschal, Moesgaard Museum/Aarhus Universitet; Direktør Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer.

Hent kommissoriet for udvalget her. Hent referaterne fra møderne: