Skræddersyede kurser

Skræddersyede kurser

Danske Museers Efteruddannelse (DME) kan skræddersy kurser til dit museum eller til en gruppe af museer med samme faglige eller regionale interesse.

  • DME skræddersyr ”åbne” kurser: Er I mange kolleger, der ønsker at deltage i et specifikt kursus fra vores åbne program, hjælper vi med at arrangere et internt kursus på dit museum.
  • DME skræddersyr ud fra specifikke behov: Har du en idé til nye kurser eller særlige behov, så udvikler vi også kurser, der er målrettet ønsker til kompetenceudvikling på dit museum.

Nedenfor kan du se de mest populære interne kurser. Kontakt uddannelsesleder Ida Bennicke for at høre mere.

SARA for kunst- og kulturhistoriske museer
Introduktion til programmet SARA, der bruges til at registrere museernes samlinger. Kurserne varer enten en eller to dage og tilrettelægges ud fra museets behov.

God publikumsbetjening
Kurset giver gode råd og konkrete redskaber til, hvordan I som museum kan skabe et godt møde med publikum og håndtere eventuelle konflikter. Skuespiller og coach Birgitte Raaberg har i en årrække afholdt dette endagskursus for en lang række museer landet over.

Projektleder på museum
Kurset er målrettet specifikt til dét at være projektleder på et museum med de særlige udfordringer, der gør sig gældende her. Underviser Lars Pedersen har gennem de senere år afholdt kurset for en række museer, der har fået optimeret deres arbejdsprocesser og er kommet i mål med både store og små projekter. Kurset løber over tre dage.

Daglig rengøring
Rengøring i samlingerne er et afgørende første skridt for at sikre god bevaring. Det kræver viden om teknikker og kendskab til korrekte materialer og rengøringsmidler. Underviser Michael Højlund fra Bevaringscenter Vejle giver en introduktion på denne workshop, der kan vare en halv eller en hel dag efter behov.