Høringssvar

ODM arbejder strategisk og målrettet på at fremme museumssektorens sag og interesser i forhold til offentlige myndigheder. Vi modtager løbende anmodning om svar på høringer, forslag til bekendtgørelser og lovændringer. Henvendelserne er både af uformel og formel karakter.

2023

Dansk Kulturlivs høringssvar til regeringens lovforslag om forbud mod utilbørlig omgang med religiøse symboler d. 22. september 2023

Høringssvar vedrørende “bekendgørelser om pulje til energiforberedende tiltag på kulturinstitutioner samt pulje til udsatte energiintensive kulturinstitutioner” d. 26. april 2023

Høringssvar vedrørende “Forslag til lov om Kulturens Analyseinstitut” d. 27. februar 2023

2022

Høringssvar vedrørende “Forslag til lov om Kulturens Analyseinstitut d. 12. oktober 2022

Høringssvar vedrørende ”Udkast til bekendtgørelse om ændring af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder.

ODM’s høringssvar over lovudkast – ændring af museumsloven og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (ændring af regler på fortidsmindeområdet)

2021

ODM’s Høringssvar vedrørende “Høring over forslag til lov om ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark”.

ODM’s Høringssvar vedrørende ”Høring over lovudkast – Slots- og Kulturstyrelsens behandling af data”.

ODM’s Høringssvar vedrørende: ”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø”

ODM’s høringssvar over “udkast til bekendtgørelse om hvilke bygningsarbejder i fredede bygninger der ikke kræver forudgående tilladelse” 200221 (Word-doc – 144 kb)

2020

ODM’s arkæologiske udvalg med repræsentanter fra museer med arkæologisk ansvar i hele Danmarks høringssvar over “museumsbekendtgørelse” 190620 (PDF – 97kb)

ODM’s høringssvar over udkast til ”Ændring af Arbejdsmarkedets Feriefonds vedtægter” 280220 (PDF – 111 kb)