Sekretariat

Nils M. Jensen

Nils M. Jensen

Direktør

nmj@dkmuseer.dk

25 48 93 28

Nils M. Jensen har det overordnede ansvar for sekretariatets arbejde og bistår bestyrelsen med udvikling og drift af ODM. Opgaven er at skabe synlighed og gennemslagskraft for museernes sag hos såvel politikere, medierne og embedsværket i stat og kommune samt en række øvrige samarbejdspartnere i såvel ind- og udland. Nils repræsenterer organisationen i forhold til myndigheder, medier og andre interessenter.

Ida Bennicke

Ida Bennicke

Udviklings- og uddannelseschef

ida@dkmuseer.dk

31 25 17 01

Ida er som uddannelsesleder ansvarlig for udvikling og drift af ODM’s efteruddannelsestilbud. Send gerne idéer og forslag til nye kurser eller forespørgsler om skræddersyede kurser til dit museum.

Birgitte Kehler Holst

Birgitte Kehler Holst

Museernes Grønne Akademi, projektleder

bkh@dkmuseer.dk

40 55 04 30

Birgitte er ansvarlig for udvikling og drift af Museernes Grønne Akademi. Museernes Grønne Akademi skal via kortlægning, analyse, vidensindsamling, konkrete værktøjer og kursusforløb kickstarte, kvalificere og koordinere den grønne omstilling på museerne i Danmark

Dorthe Hammerich Rasmussen (på barsel)

Dorthe Hammerich Rasmussen (på barsel)

Chefrådgiver | Kommunikationschef

dhr@dkmuseer.dk

31 25 08 72

Dorthe arbejder tæt sammen med direktøren om at skabe synlighed og gennemslagskraft for organisationens synspunkter og assisterer denne med bestyrelsesarbejdet.

Dorthe er, i tæt samarbejde med direktøren, ansvarlig for udvikling og drift af ODM’s interne og eksterne kommunikation, til såvel det politiske niveau, medlemmer og medier. 

Sara Mathilde Gosmann

Sara Mathilde Gosmann

Kommunikationsmedarbejder

sg@dkmuseer.dk

31 31 30 02

Sara har det daglige ansvar for dkmuseer.dk som webredaktør og varetager desuden en vifte af kommunikationsopgaver i organisationen.

Susanne Armand

Susanne Armand

Administrativ koordinator

sa@dkmuseer.dk

31 79 89 80

Susanne varetager administrationen af års-, udvalgs- og netværksmøder, samt af ODM’s mødelokaler, medlemsservice og sekretariatet.

Kirstine Wentzlau Martinsen

Kirstine Wentzlau Martinsen

Kursussekretær

kwm@dkmuseer.dk

31 25 10 73

Kirstine varetager administrationen af efteruddannelsesenheden og er ansvarlig for den praktiske afvikling af kurser på Vartov.

Rasmus Bahnsen (på barsel)

Rasmus Bahnsen (på barsel)

Museernes Grønne Akademi, projekt- og kommunikationsmedarbejder

rb@dkmuseer.dk

31 33 71 78

Rasmus udgør det administrative omdrejningspunkt for Museernes Grønne Akademi og varetager en bred vifte af kommunikationsopgaver i relation til akademiets aktiviteter.

Mikkel Walldo (barselsvikar)

Mikkel Walldo (barselsvikar)

Museernes Grønne Akademi, projekt- og kommunikationsmedarbejder

mw@dkmuseer.dk

29 80 48 08

Mikkel er barselsvikar for Rasmus Bahnsen og varetager administrative og kommunikative opgaver for Museernes Grønne Akademi.

Tove Kusier

Tove Kusier

Regnskabskonsulent

tk@dkmuseer.dk

Tove varetager alle opgaver vedrørende den daglige økonomi. Tove er på kontoret torsdage.