Faglige netværk

Faglige netværk

Netværkene er de stærke samarbejdsrelationer, der binder museumsverdenen sammen fagligt. Netværkene er baseret på faglige emner af vigtighed for hele eller dele af museumsverdenen.

Netværk opstår oftest på baggrund af aktuelle udfordringer og tematikker, og derfor vil en del af dem også løbende udfases igen, når grundlaget ændrer sig.

I ODM’s netværk er i øjeblikket organiseret over 400 medarbejdere fra medlemsinstitutionerne, som frit kan tilmelde flere deltagere i netværkene.

Kun for medlemmer

Kun medarbejdere fra ODM’s medlemsinstitutioner kan deltage i netværksmøderne.

Find mere info og tilmeld dig de enkelte netværk her

Klik på de enkelte netværk herunder, og se beskrivelser af netværkenes formål, ansvarlige, deltagere og andre relevante informationer. Tilmelding til netværkene finder du også her.