Museumskort

Museumskort

Hvem kan få museumskort

Medlemmer af ODM giver gennem ordningen gratis adgang for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer til hinandens institutioner (vi vil endvidere forsøge at inddrage landets kunsthaller, der før var med i kunstmuseernes ordning). 

  • Man kan få udleveret kort til bestyrelsesmedlemmer samt fastansatte og tidsbegrænsede ansatte, der har 9 måneders uafbrudt beskæftigelse på museet
  • Kortet er personligt og skal underskrives på den afsatte linje, og det må ikke overdrages til andre.
  • Mærkater markerer kortets validitet på årsbasis.

Ovenstående betyder således, at kortet ikke kan udleveres til frivillige på museet og til f.eks. studerende og andet personale i mere løse ansættelsesforhold.

Kortet, som er rødt med ODM’s logo, har felter til udfyldelse af navn og institutionstilknytning. Kortene opdateres på årsbasis ved fremsendelse af et mærkat med årstal.

Ved nyansættelser eller bortkomne kort, kontaktes ODM’s sekretariat. Det er således ikke meningen, at museer skal have ekstra kort eller mærkater liggende.

Medarbejdere, der ikke længere er ansat på museet, skal tilbagelevere kort, og kortet makuleres.

Det er op til medlemmerne at medvirke til at sikre, at der ikke sker misbrug af ordningen. 

Hvilke museer gælder kortet til?

Kortet giver gratis adgang til de medlemmer af ODM, der ikke aktivt har fravalgt at deltage i ordningen. De museer, som er med i gratisordningen, er markeret med en * efter navnet på medlemslisten. Man kan orientere sig om, hvem der er medlemmer af ordningen i medlemslisten eller evt. via mærkater med logo, der kan ophænges på museet (dette er ikke nogen betingelse). 

Nye mærkater til eksisterende kort 

Kontakt ODM med spørgsmål til ordningen og tilsendelse af nye kort og mærkater.

Ordningen har eksisteret siden 1. januar 2010.