Folketinget ser på momssagen

ODM var den 25. marts i deputation til Folketingets Kulturudvalg for at følge op på tidligere henvendelser om at skride til politisk handling i sagen om moms, hvor 75 museer mister 20 % af midlerne til bevaring af kulturarv. Mødet med Kulturudvalget mundede ud i et fælles ønske om at sikre, at statens engagement i bevaringen af den danske kulturarv ikke forringes af bureaukratiske forhold som moms, og det blev udtrykt af alle tilstedeværende partier, at de vil arbejde for at sikre, at vilkårene for bevaring af kulturarven ikke forringes.

Ny vejledning om statsanerkendelse

På hvilke objektive kriterier bliver et museum egentlig statsanerkendt? Det spørgsmål har gennem en årrække cirkuleret i politiske kredse, og har nu fået Kulturministeriet til at formulere en vejledning. Forud for vejledningen, der netop er offentliggjort, har ODM og Kommunernes Landsforening været inddraget i en uformel høring.

Hjælp måske på vej til trængte ø-museer

Marstal Søfartsmuseum er et af flere ø-museer, som er kommet i økonomisk klemme på grund af den nye museumslov. Kulturminister Marianne Jelved meddelte i begyndelsen af denne måned i et brev til Folketingets kulturudvalg, at hun gerne vil være med til at løse problemet, hvis det kan blive i samarbejde med kommunerne. Hun slår fast, at ”alle landets borgere skal kunne opleve kulturarven formidlet i deres lokalområde”. For tre måneder siden redegjorde repræsentanter fra Samsø, Læsø og Ærø for sagen på et møde med ministeren.

Oplæg fra "Why museums?" 

Se dem på Formidlingsnet.dk

 

Generalforsamling 23. april

Se dagsorden og kandidaters valgudtalelser her  /  tilmeld

 

PÅSKELUKKET 30.3-6.4.

Presse: T 3125 6280...

15. april 2015 - 10:00 - 17:00
Sted:
Vartov
21. april 2015 - 10:00 - 22. april 2015 - 16:30
Sted:
Vartov
23. april 2015 - 9:30 - 24. april 2015 - 16:00
Sted:
Hotel Christiansminde, 5700 Svendborg
8. april 2015 - 11. april 2015
Sted:
Chicago, IL, USA
15. april 2015 - 10:00 - 17:00
Sted:
Vartov
21. april 2015 - 10:00 - 22. april 2015 - 16:30
Sted:
Vartov