Indsamling og kassation – med omtanke

På de svenske museers årsmøde i Malmø i april udtalte enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Ole Winther, i en analyse af forholdene på de danske museer, at museerne i Danmark er fyldt med ”gammelt skrammel”, og at de bør kassere, hvad der kan anslås til mellem 70-75 pct. af deres samlinger. En udtalelse han i Politiken d. 29.5.18 dog modificerer. Nu handler det snarere om at halvere museernes indsamlede genstande. 

Staten bør tage medansvar for museernes kulturarvsbevaring

Kulturminister Mette Bock ønsker ikke at betale for at komme en af museernes allerstørste udfordringer til livs. DR 21 Søndag og flere andre DR-platforme og medier sætter i disse dage fokus på det enorme omfang af skimmelvækst i de danske museumsmagasiner. I mere end ti år har ODM gjort en lang række kulturministre og kulturordførere opmærksomme på de miserable forhold i mange af landets museumsmagasiner og igen og igen slået fast, at staten har et medansvar. Men Mette Bock mener, at det er museernes egen opgave at løse problemet.

events

Emner:

Typer: