Museernes besøgstal for 2016 offentliggjort

Danmarks Statistik har nu offentliggjort de nyeste tal for besøgende på danske museer. Danmarks Statistik har benyttet en ny metode til opgørelsen, og tallene for 2016 og 2015 samt tidligere år er derfor vanskeligt sammenlignelige. Med den valgte opgørelsesmetode kan det dog konstateres, at der var imponerende mere end 15 mio. besøgende på de museer, der nu indgår i statistikken. Det er lavere end i 2015, men tallet fremkommer altså også ud fra vidt forskellig metodik, hvor en række institutioner antageligt ikke længere er med.
 

Rente- og afdragsfrie lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond volder problemer

En række af ODM’s medlemmer har gennem tiden optaget rente- og afdragsfrie lån i Arbejdsmarkedets Feriefond. Lånene er i alle tilfælde givet for en periode på 25 år.

events