Rådgivende museumsudvalg advarer

Kulturministerens tre rådgivende museumsudvalg (Museumsudvalget for Kulturhistorie, Museumsudvalget for Kunsthistorie og Museumsudvalget for Naturhistorie) har bedt ODM om at fremsende et åbent brev til kulturministeren, partiernes kulturordførere i Folketinget samt Folketingets Kulturudvalg.

ODM-medlemmer mister penge på finansloven

Aftalen om finansloven for 2016 blev indgået 19. november mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. I alt bliver kulturområdet beskåret med 336,9 mio. kroner over fire år. I kulturminister Bertel Haarders svar til Folketingets Kulturudvalg, om omfanget på det såkaldte omprioriteringsbidrag, ses hvilke organisationer, der er omfattet af besparelserne.

Finansloven betyder færre fondsmidler

Ikke nok med en finanslov der over fire år vil ”grønthøste” alvorligt i museernes budgetter, samtidig med generelt trange tider på det kommunale område. Nu fremgår det også, at de almennyttige fonde, der om nogen medvirker til at sikre det danske kulturliv anstændige udviklingsvilkår og fremdrift, skal lide for den nye regerings sparekrav. Det sker ved forslaget om fjernelse af to fradrag, der falder ved uddeling af fondsmidler.

De delte viden og debatterede

450 museumsfolk fra hele landet var samlet til det årlige orienteringsmøde i Kolding. Kulturstyrelsens direktør Jesper Hermansen opfordrede museerne til at spille en samfundsrolle i forhold til sundhed, integration, vækst og uddannelse. ODM's formand udtrykte bekymring for kultur- nedskæringer. læs mere

2. december 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
3. december 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
9. december 2015 - 11. december 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
2. december 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
3. december 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
9. december 2015 - 11. december 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København