DI-analyse viser: Museers bidrag til beskæftigelse stiger

Museer bliver oftest behandlet og omtalt som passive modtagere af skattekroner og alt for sjældent som en del af et væksterhverv. Den opfattelse gør en ny analyse fra Dansk Industri imidlertid op med. 7.200 mennesker er beskæftigede på de danske museer, historiske monumenter og zoologiske anlæg, og antallet af beskæftigede er steget med 13, 5 procent fra 2008 – 2015, viser analysen.

Gældspålagte museer får først svar fra beskæftigelsesministeren 1. juli

Forligskredsen bag lovændringen vedrørende Arbejdsmarkedets Feriefond i 2014 har besluttet at udsætte løsningen for de mange gældspålagte museer til 1. juli i år. Det understregede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) under et møde med ODM i sidste uge. De op mod 30 museer og andre kulturinstitutioner, som er blevet tildelt lån for mere end 500 mio. kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond, skal således leve yderligere fem måneder i uvished om deres fremtid.

events

Emner:

Typer: