ODM mener: Om museernes opgørelse af besøgstal

Museerne angiver de årlige besøgstal som en samlet sum af det enkelte museums besøgende. Men besøgstallet kan både indeholde besøgende i museets særudstillinger og permanente udstillinger, på frilandsmuseet samt publikum ved andre formidlingsaktiviteter, der afholdes af museet. Det kan for eksempel være guidede vandringer i kultur- og naturlandskabet, historieformidlende sejladser og særarrangementer ved historiske bygninger, fortidsminder og kunstværker i det offentlige rum.

ODM har fået ny bestyrelse og formand

Tre nye medlemmer blev valgt ind i ODM's bestyrelse, da den ordinære generalforsamling blev afholdt den 27. april 2017.

Bestyrelsen har den 22. maj, på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, konstitueret sig: 

  • Flemming Just, Sydvestjyske Museer, er ny formand efter Frank Allan Rasmussen, Industrimuseet Frederiks Værk, der ikke kunne genopstille efter seks år som medlem af bestyrelsen.

events