Kritisk rapport fra Rigsrevisionen om museernes bevaring af kulturarven

36 af landets museer fik i oktober 2013 tilsendt et spørgeskema fra Rigsrevisionen. Det var starten på en undersøgelse af de statsanerkendte museers bevaring af kulturarven og Kulturstyrelsens forvaltning af området. Efterfølgende fik en række museer besøg af revisorerne.

Museumspolitiske synspunkter og udsagn

Ved udgangen af 2013 har ODM's bestyrelse udarbejdet en række aktuelle synspunkter og udsagn, som er væsentlige for de danske museer.


Til hovedsynspunkterne, hvis mål bestyrelsen er enige om at forfølge i den kommende periode, er yderligere føjet en række centrale barrierer, som enten står direkte i vejen - eller som på anden måde kan være en hindring for den fortsatte gode udvikling, der kan konstateres er i gang på landets museer.

Ny rapport fra ODM: Samarbejde - De danske museers puljer

Museerne arbejder sammen på tværs af Danmark. Det viser denne rapport, som giver et glimrende indblik i de kulturhistoriske museers maskinrum, hvor mange projekter realiseres i fællesskab, hvad enten det drejer sig om industrihistorie, landbrug, møller eller noget helt fjerde. Samarbejdet sker, blandt andet, i museernes faglige uformelle netværk. Se rapporten om puljerne.


 


ODM's årsberetning for 2013

Se ODM's årsberetning for 2013, der rummer en række museumspolitiske udsagn – og fortæller om et begivenhedsrigt museums år. 

 

 

30. oktober 2014 - 10:00 - 31. oktober 2014 - 16:30
Sted:
Vartov
7. november 2014 - 9. november 2014
Sted:
Bella Centeret, Center Boulevard 5, København S.
7. november 2014 - 10:30 - 16:45
Sted:
Statens Museum for Kunst/SMK, Sølvgade 48-50, København
30. oktober 2014 - 10:00 - 31. oktober 2014 - 16:30
Sted:
Vartov
4. november 2014 - 5. november 2014
Sted:
Jamtli i Östersund
7. november 2014 - 9. november 2014
Sted:
Bella Centeret, Center Boulevard 5, København S.