Rapport viser, at DR er dyr for museer

Deloitte har for DR sammenlignet priser på salg af audiovisuelt materiale til brug på museer med Public Service Broadcasters (PSB) i Norge, Finland, Holland og Tyskland. Analysen viser, at de danske museer i dag skal betale væsentligt mere til DR for materiale, end museerne i de andre lande gør til deres PSB. Resultatet er således det samme som ODM sidste år fremførte for de politiske partier i Folketinget. Deloittes undersøgelse konkluderer, at ”der er grundlag for, at der kan ske en væsentlig nedsættelse af visse priser på arkivsalg”.

Unges syn på museer er kortlagt af forskere

En stor undersøgelse om 13-23-åriges brug og opfattelse af museer viser bl.a., at 90 % synes ”man lærer noget på museer”, 61 % mener museer ”er spændende”, 45 % at ”det er sjovt at være på museum, 44 % oplever museet, som et sted man kan slappe af, og 26 % synes, at museer ”er kedelige”.

Efteruddannelsesaktiviteter styrkes

Der er indgået en aftale med Kulturstyrelsen om støtte til efteruddannelse for en to-års-periode. Det betyder, at ODM fortsat kan levere vores efterspurgte efteruddannelse til museerne, og samtidig at vi kan planlægge mere langsigtet end hidtil. Endvidere betyder aftalen, at der kan sættes ind med endnu mere målrettede tilbud, skræddersyet efter museernes behov, og i øvrigt sikring af museumsefteruddannelse til attraktive priser.

Kortlægning af museernes brugere

Brugerne giver deres oplevelser på museerne en karakter på 8,49 på en skala fra 1 til 10. De fleste går på museum sammen med andre, og flere unge går på museum. Det viser undersøgelsen, der tegner billedet af museernes brugere, som Kulturstyrelsen udkom med i maj. 
læs mere

17. august 2015 - 10:00 - 17:00
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
4. september 2015 - 10:00 - 15:00
Sted:
Møstings Hus, Andebakkesti 5, 1. sal, 2000 Frederiksberg
9. september 2015 - 11. september 2015
Sted:
Hamar, Norge
17. august 2015 - 10:00 - 17:00
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
4. september 2015 - 10:00 - 15:00
Sted:
Møstings Hus, Andebakkesti 5, 1. sal, 2000 Frederiksberg
9. september 2015 - 11. september 2015
Sted:
Hamar, Norge