ODM sommerhilsen

Det er ikke en optimistisk sommerhilsen, der runder 1. halvår af 2018 af. For i ODM synes vi, at der snarere er grund til at anlægge en bekymret tone. Vi er bekymret, fordi de danske museer står midt i de største nedskæringer i nyere tid. Det er evident, at den statslige nedskæringspolitik nu gør rigtigt ondt på kulturarven – og på de museer, der er sat til at forvalte den. Den statslige nedskæringsiver betyder helt enkelt, at museerne i runde tal næste år vil være besparet godt 60 mio. kr. statslige kroner.

Indsamling og kassation – med omtanke

På de svenske museers årsmøde i Malmø i april udtalte enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Ole Winther, i en analyse af forholdene på de danske museer, at museerne i Danmark er fyldt med ”gammelt skrammel”, og at de bør kassere, hvad der kan anslås til mellem 70-75 pct. af deres samlinger. En udtalelse han i Politiken d. 29.5.18 dog modificerer. Nu handler det snarere om at halvere museernes indsamlede genstande. 

events

Emner:

Typer: