ODM's Generalforsamling 2014

ODM’s generalforsamling

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer, fredag den 25. april 2014 kl. 12.00 til kl. ca. 16.00 i Vartov, Farvergade 27 H, 1463 København K.


Tidsplan

Museumspolitiske synspunkter og udsagn

Ved udgangen af 2013 har ODM's bestyrelse udarbejdet en række aktuelle synspunkter og udsagn, som er væsentlige for de danske museer.


Til hovedsynspunkterne, hvis mål bestyrelsen er enige om at forfølge i den kommende periode, er yderligere føjet en række centrale barrierer, som enten står direkte i vejen - eller som på anden måde kan være en hindring for den fortsatte gode udvikling, der kan konstateres er i gang på landets museer.

Kritisk rapport fra Rigsrevisionen om museernes bevaring af kulturarven

36 af landets museer fik i oktober 2013 tilsendt et spørgeskema fra Rigsrevisionen. Det var starten på en undersøgelse af de statsanerkendte museers bevaring af kulturarven og Kulturstyrelsens forvaltning af området. Efterfølgende fik en række museer besøg af revisorerne.

"Museer og Tal"

ODM har valgt at udgive “Museer og Tal”, der er en sammenskrivning af museumsdata fra ”Kulturvaneundersøgelsen 2012”.

Og der er spændende læsning og gode argumenter at hente til forståelse af museernes egenart og særdeles positive udvikling. Læs selv