Afskaf eller aftrap omprioriteringsbidraget

Under overskriften "Afskaf eller aftrap omprioriteringsbidraget" har i alt 22 kunst- og kulturinstitutioner sendt en fælles appel til regeringen. 

I 2016 ramte omprioriteringsbidraget kulturområdet med et krav om besparelser på 2 % årligt frem mod 2019. Perioden for omprioriteringsbidraget er siden blevet forlænget, og senest har VLAK-regeringen med udspillet til finansloven for 2019 bebudet, at omprioriteringsbidraget på kulturområdet vil fortsætte frem mod 2022.

Stor tilfredshed med museernes tilbud

Slots- og Kulturstyrelsens rapport ”Den nationale brugerundersøgelse, årsrapport 2017” er nu offentliggjort: Både danske og udenlandske besøgende vurderer deres besøg på de statsstøttede museer som en endog meget god oplevelse. 

events

Emner:

Typer: