Museumspolitiske synspunkter og udsagn

Ved udgangen af 2013 har ODM's bestyrelse udarbejdet en række aktuelle synspunkter og udsagn, som er væsentlige for de danske museer.


Til hovedsynspunkterne, hvis mål bestyrelsen er enige om at forfølge i den kommende periode, er yderligere føjet en række centrale barrierer, som enten står direkte i vejen - eller som på anden måde kan være en hindring for den fortsatte gode udvikling, der kan konstateres er i gang på landets museer.

VELUX FONDENs museumssatsning

Som led i sit almennyttige virke har VELUX FONDEN besluttet at afsætte særlige støttemidler til en forsknings- og formidlingsindsats på de danske museer. Siden 2008 har Fonden allerede inden for sit humanvidenskabelige uddelingsområde støttet fri forskning på landets universiteter. 


VELUX FONDENs museumssatsning - Invitation til interessetilkendegivelser fra de danske museer 2014


 


Kritisk rapport fra Rigsrevisionen om museernes bevaring af kulturarven

36 af landets museer fik i oktober 2013 tilsendt et spørgeskema fra Rigsrevisionen. Det var starten på en undersøgelse af de statsanerkendte museers bevaring af kulturarven og Kulturstyrelsens forvaltning af området. Efterfølgende fik en række museer besøg af revisorerne.

ODM's årsberetning for 2013

Se ODM's årsberetning for 2013, der rummer en række museumspolitiske udsagn – og fortæller om et begivenhedsrigt museums år.