Visionsgrupper om fremtidens opgavefordeling og tilskudssystem

Kulturministeren har meddelt, at der i forbindelse med ønsket om at se på de statsanerkendte og statslige museers fremtidige opgavefordeling og tilskudsstruktur nedsættes to visionsgrupper, hver på to personer, der uafhængigt af hinanden skal komme med forslag til begrundede og realiserbare bud på nye modeller for opgavefordeling, samspil mellem stat og kommuner og i lyset heraf et statsligt system for driftstilskud til statsanerkendte museer.

En sommerhilsen

Ved ODM’s formand, Flemming Just

Det har været glædeligt, at der i første halvdel af 2017 har været en del debat om og fokus på museums- og kultursektoren. Det viser, at det ikke er en ligegyldig sektor, men det skal også ses som et udtryk for, at staten og endnu mere kommunerne vil stille større krav og i stigende grad vil se på ’impact’, dvs. virkninger af kulturinstitutionernes arbejde. 

events