Staten bør tage medansvar for museernes kulturarvsbevaring

Kulturminister Mette Bock ønsker ikke at betale for at komme en af museernes allerstørste udfordringer til livs.

DR 21 Søndag og flere andre DR-platforme og medier sætter i disse dage fokus på det enorme omfang af skimmelvækst i de danske museumsmagasiner. I mere end ti år har ODM gjort en lang række kulturministre og kulturordførere opmærksomme på de miserable forhold i mange af landets museumsmagasiner og igen og igen slået fast, at staten har et medansvar. Men Mette Bock mener, at det er museernes egen opgave at løse problemet.

Gældspålagte museer får først svar fra beskæftigelsesministeren 1. juli

Forligskredsen bag lovændringen vedrørende Arbejdsmarkedets Feriefond i 2014 har besluttet at udsætte løsningen for de mange gældspålagte museer til 1. juli i år. Det understregede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) under et møde med ODM i sidste uge. De op mod 30 museer og andre kulturinstitutioner, som er blevet tildelt lån for mere end 500 mio. kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond, skal således leve yderligere fem måneder i uvished om deres fremtid.

events

Emner:

Typer:

19 april København Tilmeldingsfrist: 03 april

ODM's generalforsamling 2018

Arrangement

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 7 indkaldes snarest til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer.

Valgudtalelser

Valgudtalelser modtages via mailadresse: nmj@dkmuseer.dk – og vil løbende blive lagt ud her på ODM’s hjemmeside.