Museer får stor bevilling fra VELUX FONDEN

En række museer landet over har tilsammen netop modtaget 20,8 mio. kr. til forskning og formidling fra VELUX FONDEN, der for første gang i 2015 uddeler særlige midler til kollektive forsknings- og formidlingsprojekter.


Organisationen Danske Museer, ODM, glæder sig over, at VELUX FONDEN bevilger mange millioner kroner til projekter på alle typer museer, store som små og i hele landet. Endvidere er det interessant og positivt, at der bevilges midler til projekter, hvor museer og universiteter går sammen.

Rapport om museernes brugere

Danske brugere vurderer i gennemsnit deres museumsoplevelse til 8,49 på en skala fra et til ti, hvor ti er bedst. Det viser Kulturstyrelsens brugerundersøgelse ”Museer – borgere og bæredygtige løsninger”, der blev offentliggjort 27. maj. Den viser også Museumsbesøg for de fleste er en social begivenhed, da i alt 93 procent af museumsbrugerne i Danmark oplyser, at de er i selskab med andre, når de går på museum. 

Efteruddannelsesaktiviteter styrkes

Der er indgået en aftale med Kulturstyrelsen om støtte til efteruddannelse for en to-års-periode. Det betyder, at ODM fortsat kan levere vores efterspurgte efteruddannelse til museerne, og samtidig at vi kan planlægge mere langsigtet end hidtil. Endvidere betyder aftalen, at der kan sættes ind med endnu mere målrettede tilbud, skræddersyet efter museernes behov, og i øvrigt sikring af museumsefteruddannelse til attraktive priser.

Sharing is Caring: Right to Remix?

 

Tilmeld dig konferencen 2. oktober, og hør Cédric Manara: Copyright and the 99%, Eva Van Passel: How open is open enough?, Maarten Zeinstra: Caring for the limits of sharing og Melissa Terra: Taking, Making and Law-Breaking. key-note speakers...

17. august 2015 - 10:00 - 17:00
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
4. september 2015 - 10:00 - 15:00
Sted:
Møstings Hus, Andebakkesti 5, 1. sal, 2000 Frederiksberg
9. september 2015 - 11. september 2015
Sted:
Hamar, Norge
17. august 2015 - 10:00 - 17:00
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
4. september 2015 - 10:00 - 15:00
Sted:
Møstings Hus, Andebakkesti 5, 1. sal, 2000 Frederiksberg
9. september 2015 - 11. september 2015
Sted:
Hamar, Norge