Antallet af besøgende på museerne vokser fortsat

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at museerne tilsammen havde 8 % flere besøgende i 2014 end i 2013. I alt besøgte 14,4 mio. personer landets museer i 2014. De statsstøttede museer havde 11,2 mio. besøgende i 2014 mod 10,7 mio. i 2013, en stigning på 5 %. Ud af de samlede museumsbesøg foregår 78 % på de statsstøttede museer. Danmarks Statistik understreger, at tallene er påvirket af f.eks. midlertidige lukninger pga. ombygning eller andet på nogle museer.

Ny vejledning om statsanerkendelse

På hvilke objektive kriterier bliver et museum egentlig statsanerkendt? Det spørgsmål har gennem en årrække cirkuleret i politiske kredse, og har nu fået Kulturministeriet til at formulere en vejledning. Forud for vejledningen, der netop er offentliggjort, har ODM og Kommunernes Landsforening været inddraget i en uformel høring.

Folketinget ser på momssagen

ODM var den 25. marts i deputation til Folketingets Kulturudvalg for at følge op på tidligere henvendelser om at skride til politisk handling i sagen om moms, hvor 75 museer mister 20 % af midlerne til bevaring af kulturarv. Mødet med Kulturudvalget mundede ud i et fælles ønske om at sikre, at statens engagement i bevaringen af den danske kulturarv ikke forringes af bureaukratiske forhold som moms, og det blev udtrykt af alle tilstedeværende partier, at de vil arbejde for at sikre, at vilkårene for bevaring af kulturarven ikke forringes.

ODM 10 år

Museerne fejrede ODM og takkede den afgåede formand Christine Buhl Andersen. læs mere

 

Ny bestyrelse og formand

Tre nye ansigter i bestyrelsen og ny formand samt næstformænd i ODM. Læs mere

 

27. april 2015 - 10:00 - 18:00
Sted:
Moesgård Museum, Moesgaard Allé 15, 8270 Højbjerg
29. april 2015 - 17:00 - 19:00
Sted:
SMK, Statens Museum for Kunst
4. maj 2015 - 10:00 - 5. maj 2015 - 16:30
Sted:
Vartov
27. april 2015 - 10:00 - 18:00
Sted:
Moesgård Museum, Moesgaard Allé 15, 8270 Højbjerg
29. april 2015 - 17:00 - 19:00
Sted:
SMK, Statens Museum for Kunst
4. maj 2015 - 10:00 - 5. maj 2015 - 16:30
Sted:
Vartov