Enestående besøgstal

Altinget har indsamlet besøgstal for 2015 fra en række museer, og konstaterer at besøgstallet er rekordstort. ODM's direktør Nils M. Jensen kommenterer tallene, og siger i Altinget, ”Det er totalt glædeligt. Det er helt enestående tal, der gør os sammenlignelige med de allerbedste i hele verden - og jeg får kun positive meldinger". Se historien i Altinget 

Turismedebat forud for national strategi

Regeringen vil fremlægge en national turismestrategi senere på året, og på den baggrund inviterede Kommunernes Landsforening til ”Turismetræf” i København 25. januar. ODM deltog og er særligt optaget af det KL skriver i sit udspil om kulturturisme, der i stigende grad betragtes som en af de store vækstskabere. Op mod halvdelen af landets turister anses for at være kulturturister- og udgør en af de mest forbrugende turistsegmenter. Også de danske museer er en indlysende del af denne vækst, det viser alene museernes generelt stigende besøgstal, gennem en efterhånden lang årrække.

Dialog med kulturministeren

ODM fik mulighed for at præsentere nogle af de aktuelt vigtigste landspolitiske udfordringer for museerne, da formand Frank A. Rasmussen og direktør Nils M. Jensen 7. januar mødtes med kulturminister Bertel Haarder. Det var således et møde, der formede sig omkring ideen om at skabe politisk fokus og opfølgning på ”Udredning om bevaring af kulturarven” fra 2003. Der mangler nemlig stadig at blive taget væsentlige politiske og dermed økonomiske initiativer i forlængelse af Rigsrevisionens skarpe kritik vedr. museernes magasiner og bevaringsforhold.

Formidlingsseminar 2016

Hvilke forventninger har brugerne? "Kunden har altid ret" er temaet på seminaret i Aarhus 7.-8. marts. 
Program  Tilmelding

 

1. marts 2016 - 9:30 - 15:00
Sted:
Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C.
2. marts 2016 - 3. marts 2016
Sted:
Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
2. marts 2016
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
1. marts 2016 - 9:30 - 15:00
Sted:
Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C.
2. marts 2016 - 3. marts 2016
Sted:
Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand
2. marts 2016
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København