Museerne advarer mod nedskæringer

Regeringen fremlagde finansloven i sidste uge, og meddelte, at den vil beskære kulturen med 600 mio. kr. og dermed også væsentlige summer på de statsanerkendte og statslige museer. Der tales om akkumulerede 2 % besparelser på statstilskud de næste fire år. Derudover meddeles det, at der skal foretages beskæring af museernes centrale udviklingspulje på 33 %.

Politisk løsning om copyright er nødvendig

Uhyre komplekse og ressourcekrævende copyrightregler kan spænde ben for formidling af kulturarven. Museerne er fanget mellem på den ene side at møde politiske krav om digitalisering af værker og samlinger, så de er tilgængelige for befolkningen, og på den anden side ligge under for komplekse og dyre copyrightregler.


Museer i hele Europa deler de samme problemer, og derfor har det europæiske museumsnetværk NEMO, Network of European Museums Organisations, nu kortlagt udfordringerne i en rapport, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt Europas museer.

Rapport om museernes brugere

Danske brugere vurderer i gennemsnit deres museumsoplevelse til 8,49 på en skala fra et til ti, hvor ti er bedst. Det viser Kulturstyrelsens brugerundersøgelse ”Museer – borgere og bæredygtige løsninger”, der blev offentliggjort 27. maj. Den viser også Museumsbesøg for de fleste er en social begivenhed, da i alt 93 procent af museumsbrugerne i Danmark oplyser, at de er i selskab med andre, når de går på museum. 

Museernes bøger på BogForum

Museer udgiver interessanter bøger om kunst, kultur og natur. Museums- bøger vil være med på BogForum i Bella Center 6.-8. november på stand C1-009. Der vil være talks, samtaler og konkurrencer. BogForum er med 29.000 besøgende, Danmarks største bogmesse. 
få dit museum med

28. oktober 2015 - 11:00 - 16:00
Sted:
Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg
29. oktober 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
2. november 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København
8. oktober 2015 - 9. oktober 2015
Sted:
Nyborg Strand
28. oktober 2015 - 11:00 - 16:00
Sted:
Møstings Hus, Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg
29. oktober 2015
Sted:
Vartov, Farvergade 27 D, København