Finanslov blottet for kulturpolitik

… det kunne med rette være en kommentar fra en interessent på området, men udtalelsen er faktisk kulturminister Mette Bocks (LA) i Altinget.dk. Den borgerlige regerings finanslovsforslag på kulturområdet er da også nærmest fraværende. Rammenedskæringen på de 2 pct. fortsætter ufortrødent, og der er i år afsat endnu færre penge til de sædvanlige, ofte meget små lokale kulturprojekter (i år er der engangsbevillinger helt ned til 500.000 kr.).

Sagen vedr. tilbagebetaling af rente- og afdragsfrie lån trækker ud

ODM har også i tidligere nyhedsbreve omtalt den helt igennem urimelige sag vedr. museer og andre attraktioners tilbagebetaling af endog meget store beløb til Arbejdsmarkedets Feriefond. Nu synes sagen at trække yderligere ud, jfr. DR Regionalen på Sjælland: ”Bekymrede museer må vente yderligere på hjælp til millionregning”.

events

Emner:

Typer: