”Orienteringsmødet er et vigtigt forum for faglighed og fagpolitik”

”Det er vigtigt at få ny viden om, hvordan mine kollegaer arbejder rundt omkring i landet. På ODM’s orienteringsmøde ser vi vores arbejde i et større perspektiv. Det er både et vigtigt forum for faglighed og fagpolitiske debatter, ” siger arkæolog og museumsinspektør Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland, og opsummerer en af hovedårsagerne til, at museumsfolk fra hele Danmark hvert efterår mødes til ODM’s faglige orienteringsmøde.

Stormøder om statstilskud styrker museernes fælles stemme

Udover nedsættelsen af to visionsgrupper, der frem til 1. december udarbejder forslag til, hvordan statens støtte til museer fremover kan udmøntes, har kulturministeren inviteret det danske museumsvæsen til at levere idéer og forslag. På den baggrund inviterede ODM sine medlemmer til regionale møder og formulerede ODM’s fem principper for fremtidens støttestruktur.

events

Emner:

Typer: