Medlemskab

Ordinære medlemmer

Medlemmer af ODM er museer eller tilsvarende institutioner. Ved museum forstås en institution som indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler materielle og kunstneriske vidnesbyrd og dokumentation om mennesker og natur, deres historie og udvikling.

Ved tilsvarende institutioner forstås fagligt ledede institutioner med definerede ansvarsområder inden for flere af museernes arbejdsfelter.

For at blive medlem af organisationen skal man anerkende og til stadighed tilstræbe at opfylde ICOM’s museumsetiske regler.

Find ODM’s vedtægter her.

Associerede medlemmer

Som associerede medlemmer optages institutionerne og samlinger, der arbejder med områder, som er beslægtede med museernes. Associerede medlemmer har ikke stemmeret og associerede medlemmer skal anerkende og til stadighed tilstræbe at opfylde ICOM’s museumsetiske regler.

ODM’s medlemmer

Se liste over ODM’s medlemmer her. ODM har i dag 169 medlemmer, heraf alle statslige og statsanerkendte museer.

Optagelse

Spørgsmål om medlemskab afgøres af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontakt os herom.

Kontingent

Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.

Ved ODM’s generalforsamling den 27. april 2023 blev en ny kontingentstruktur vedtaget. De nye satser, som er angivet nedenfor, er gældende fra 2023.

Det årlige kontingent afhænger af institutionens årlige omsætning.

Ordinære medlemmer:
  • Omsætning under 10 mio. kr.:  15.000 kr.
  • Omsætning mellem 10 og 25 mio. kr.:  25.000 kr.
  • Omsætning over 25 mio. kr.:   45.000 kr.
Associerede medlemmer:
  • Omsætning under 10 mio. kr.:  7.500 kr.
  • Omsætning mellem 10 og 25 mio. kr.:  12.500 kr.
  • Omsætning over 25 mio. kr.:   22.500 kr.