Medlemskab

Ordinære medlemmer

Medlemmer af ODM er museer eller tilsvarende institutioner. Ved museum forstås en institution som indsamler, registrerer, bevarer, forsker i og formidler materielle og kunstneriske vidnesbyrd og dokumentation om mennesker og natur, deres historie og udvikling.

Ved tilsvarende institutioner forstås fagligt ledede institutioner med definerede ansvarsområder inden for flere af museernes arbejdsfelter.

For at blive medlem af organisationen skal man anerkende og til stadighed tilstræbe at opfylde ICOM’s museumsetiske regler.

Find ODM’s vedtægter her.

Associerede medlemmer

Som associerede medlemmer optages institutionerne og samlinger, der arbejder med områder, som er beslægtede med museernes. Associerede medlemmer har ikke stemmeret og associerede medlemmer skal anerkende og til stadighed tilstræbe at opfylde ICOM’s museumsetiske regler.

ODM’s medlemmer

Se liste over ODM’s medlemmer her. ODM har i dag 170 medlemmer, heraf alle statsanerkendte museer med undtagelse af to. Dvs. at vi dækker godt 98 pct. af de statslige og statsanerkendte museer.

Optagelse

Spørgsmål om medlemskab afgøres af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontakt os herom.

Kontingent

Det årlige kontingent afhænger af institutionens årlige driftsbudget.

Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.

Ordinære medlemmer:
  • Minimumskontingent driftsbudget under 1,2 mio. kr.: 3.950 kr.
  • Driftsbudget mellem 1,2 og 5 mio.kr.: 10.200 kr.
  • Driftsbudget mellem 5 og 10 mio. kr.: 13.000 kr.
  • Driftsbudget mellem 10 og 15 mio.kr.: 19.000 kr.
  • Driftsbudget mellem 15 og 25 mio.kr.: 29.900 kr.
  • Driftsbudget over 25 mio. kr.: 59.000 kr.
Associerede medlemmer:
  • Driftsbudget under 5 mio. kr.: 5.300 kr.
  • Driftsbudget over 5 mio. kr.: 10.200 kr.