Om ODM efteruddannelse

Om ODM efteruddannelse

ODM arbejder for at kvalificere museumsverdenen og dens ansatte til nye tider og omverdenens krav og forventninger til museerne. Gennem tilbud om kurser, efteruddannelse og andre læringsaktiviteter styrker ODM museernes rolle som aktive og professionelle institutioner i samfundet.

Nogle kurser er tilbagevendende år for år, men vi udvikler også hele tiden nye, som imødekommer museernes ønsker og behov. Vi arbejder hele tiden for at sikre kursernes relevans ud fra museumslovens fem søjler, aktuelle udfordringer for museerne og den generelle udvikling i museumsverdenen.

Hvem kan deltage i kurserne?

Alle kurser er principielt åbne for alle. Men kurserne er specifikt målrettet museer, og vi anbefaler derfor, at du som deltager er ansat ved eller har tilknytning til et museum for at få det fulde udbytte. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen for et kursus, er du velkommen til at kontakte os.

I ODM udvikler og målretter vi vores kurser med udgangspunkt i de statslige og statsanerkendte museer, da vores kursusvirksomhed er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Alle museer er imidlertid meget velkomne på vores kurser.

Åbne, interne og skræddersyede kurser

Kurserne i vores kursusprogram er ’åbne’, dvs. alle kan tilmelde sig. De fleste åbne kurser afholdes i ODM’s undervisningslokale i Vartov, København. Er I mange kolleger, der ønsker at deltage i et specifikt kursus fra det åbne program, hjælper vi gerne med at arrangere et internt kursus på jeres museum.

Vi tilbyder også skræddersyede kurser ud fra specifikke behov. Det kan være, hvis en gruppe medarbejdere fra jeres museum har brug for kompetenceudvikling inden for eksempelvis registrering af samlingen. Så hjælper vi med at finde en egnet underviser og udvikler sammen med jer et kursus, der passer til jeres behov. Læs mere om skræddersyede kurser.

Læringsprincipper

ODM’s læringsprincipper sikrer, at vores undervisere har det rigtige fokus, når de arbejder for os. De bidrager til at sikre, at du får et stort udbytte af din deltagelse.
Se en oversigt over ODM’s læringsprincipper (åbner pdf)

Billedet er en gengivelse af en pdf, hvor læringsprincipperne for ODM's kurser er beskrevet.