Om ODM efteruddannelse

Om ODM efteruddannelse

Vision

DME vil være danske statslige og statsanerkendte museers mest værdsatte og anvendte partner inden for museumsrettet efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Mission

DME skal udvikle og udbyde museumsrelevante efteruddannelsestilbud af høj kvalitet, der styrker kompetencerne hos alle medarbejdergrupper på statslige og statsanerkendte museer, og som giver et solidt fundament for at drive og udvikle museerne og varetage museumslovens opgaver.

Hvem kan deltage i kurserne?

I ODM udvikler og målretter vi vores kurser med udgangspunkt i de statslige og statsanerkendte museer, da vores kursusvirksomhed er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Alle er imidlertid meget velkomne på vores kurser.

Kurserne er specifikt målrettet museer, og vi anbefaler derfor, at du som deltager er ansat ved eller har tilknytning til et museum for at få det fulde udbytte. Det er dog ikke et krav. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen for et kursus, er du velkommen til at kontakte os.

Åbne, interne og skræddersyede kurser

Kurserne i vores kursusprogram er ’åbne’, dvs. alle kan tilmelde sig. De fleste åbne kurser afholdes i ODM’s undervisningslokale i Vartov, København. Er I mange kolleger, der ønsker at deltage i et specifikt kursus fra det åbne program, hjælper vi gerne med at arrangere et internt kursus på jeres museum.

Vi tilbyder også skræddersyede kurser ud fra specifikke behov. Hvis en gruppe medarbejdere fra jeres museum har brug for kompetenceudvikling inden for et særligt område, så hjælper vi med at finde en egnet underviser og udvikler sammen med jer et kursus, der passer til jeres behov.

Læringsprincipper

ODM’s læringsprincipper sikrer, at vores undervisere har et musealt fokus, når de arbejder for os. Læringsprincipperne bidrager til at sikre, at du får det optimale udbytte af din deltagelse.

Se en oversigt over ODM’s læringsprincipper (åbner pdf)

Billedet er en gengivelse af en pdf, hvor læringsprincipperne for ODM's kurser er beskrevet.