Om ODM efteruddannelse

Om ODM efteruddannelse

ODM arbejder for at opkvalificere museumsansatte til nye tider og omverdenens krav og forventninger til museerne. Gennem tilbud om kurser, efteruddannelse og andre læringsaktiviteter styrker ODM museernes rolle som aktive og professionelle institutioner i samfundet.

Nogle kurser er tilbagevendende år for år, men vi udvikler også løbende nye kurser, som imødekommer museernes ønsker og behov. Vi arbejder hele tiden for at sikre kursernes relevans ud fra museumslovens fem søjler, museernes aktuelle udfordringer og den generelle udvikling i museumsverdenen.

Hvem kan deltage i kurserne?

I ODM udvikler og målretter vi vores kurser med udgangspunkt i de statslige og statsanerkendte museer, da vores kursusvirksomhed er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Alle er imidlertid meget velkomne på vores kurser.

Kurserne er specifikt målrettet museer, og vi anbefaler derfor, at du som deltager er ansat ved eller har tilknytning til et museum for at få det fulde udbytte. Det er dog ikke et krav. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen for et kursus, er du velkommen til at kontakte os.

Åbne, interne og skræddersyede kurser

Kurserne i vores kursusprogram er ’åbne’, dvs. alle kan tilmelde sig. De fleste åbne kurser afholdes i ODM’s undervisningslokale i Vartov, København. Er I mange kolleger, der ønsker at deltage i et specifikt kursus fra det åbne program, hjælper vi gerne med at arrangere et internt kursus på jeres museum.

Vi tilbyder også skræddersyede kurser ud fra specifikke behov. Hvis en gruppe medarbejdere fra jeres museum har brug for kompetenceudvikling inden for et særligt område, så hjælper vi med at finde en egnet underviser og udvikler sammen med jer et kursus, der passer til jeres behov.

Læringsprincipper

ODM’s læringsprincipper sikrer, at vores undervisere har et musealt fokus, når de arbejder for os. Læringsprincipperne bidrager til at sikre, at du får det optimale udbytte af din deltagelse.

Se en oversigt over ODM’s læringsprincipper (åbner pdf)

Billedet er en gengivelse af en pdf, hvor læringsprincipperne for ODM's kurser er beskrevet.