Projekt: BEV*ARV

BEV*ARV er et omfattende projekt, som skal etablere et kvalificeret beslutningsgrundlag for Slots- og Kulturstyrelsen i forhold til at kunne formulere en eventuel national strategi for bevaring af kultur- og naturarven på statslige og statsanerkendte museer.

På vej mod en national strategi for bevaring af kulturarv

ODM forestod tilbage i 2006 en rapport over tilstanden i de danske museers magasiner. Rapporten viste tydeligt de problematiske og tit mangelfulde forhold, der herskede i de danske museers magasiner. Og selv om der de senere år er sket forbedringer, er der stadig magasiner, der halter bagud og langt fra sikrer forhold, der minimerer risikoen for biologisk nedbrydning (for eksempel skadedyr, skimmel og mug) og reducerer fysisk og kemisk nedbrydning, som Museumsloven foreskriver. Dette forhold understreges i flere senere udredninger og beretninger fra Rigsrevisionen og diverse udvalg samt af museernes egne kvalitetsrapporter.

ODM har i en årrække presset på for at skabe opmærksomhed på området. I samarbejde med Nationalmuseet blev der indsendt en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om midler til at få overblik over situationen. Formålet var at skabe forudsætningen for en ny strategi for bevaringen af kunst-, kultur- og naturarven. Med Finanslov 2019 lykkedes det: 2 mio. kr. blev afsat til projektet, som nu er døbt: BEV*ARV.

Fakta om BEV*ARV

  • Projektet skal indsamle data fra de seks statslige og 97 statsanerkendte museer i Danmark
  • Projektet er bevilget 2 mio. kr.
  • Nationalmuseet er projektejer og yder sekretariatsbistand til projektet
  • ODM er tæt sparringspartner og yder sekretariatsbistand til projektet
  • Projektets resultater skal sammenlignes med ODM’s magasinrapport fra 2006 og opsamle væsentlige læringspunkter
  • Projektet forventes afsluttet i efteråret 2023