ODM har via samlingsnetværkets etikgruppe taget initiativ til enkle standardlåneaftaler, der kan anvendes af alle museumstyper med hovedvægten på de små og mellemstore. Standarden tilstræber ikke at besvare alle spørgsmål, men derimod sørge for at museerne tager stilling til de rigtige spørgsmål i forbindelse med håndtering af udlån.

Formularene kan gemmes "udfyldte" på egen pc, eller udfyldes og udskrives.

Låneaftalerne kan udfyldes og downloades direkte fra hjemmesiden.

Lånebetingelser

Låneaftale kunst

Låneaftale kultur og natur

Låneaftaler- og betingelser i en engelsk version:

Form Loan terms

Form Loan art

Form Loan Culture and Nature

NEMO Standard Loan Agreement

ODM's standardlåneaftaler er et alternativ til NEMO's Standard Loan Agreement, der er betydeligt mere omfattende.

NEMO's låneaftale kan downloades og anvendes i en engelsk version. Den findes også i en dansk referenceversion

Share/Save