Fordelingen af statstilskud til de danske museer er ulogisk og afspejler mere historisk vanetænkning end brugernes behov. Det var meldingen fra Mette Bock, da hun 100 dage efter at have overtaget posten som kulturminister, satte statstilskudsdebatten i gang. Museumsdirektører, borgmestre, forskere og folketingspolitikere har lige siden leveret adskillige indspark til debatten om statens tilskud til museerne. Her samler vi løbende debatindlæg, artikler, radio- og tv-indslag.

I kølvandet på museumskonferencen den 25. januar 2018, hvor mere end 300 museumsfolk, fondsdirektører, kulturchefer og politikere samledes til Mette Bocks museumskonference i Docken i København, har kulturministeren, en række museumsdirektører samt ODM kommenteret konferencen. 

​I perioden efter den 8. december 2017, hvor Mette Bock offentliggjorde de to visionsgruppers rapporter og frem til museumskonferencen den 25. januar 2018, markerer mange sig i debatten:

I de måneder, hvor  Frank Birkebæk og Lene Bak (visionsgruppe 1) og Astrid Gade Nielsen og Christian Nissen (visionsgruppe 2) formulerer deres oplæg til revision af museumsstøtten, som de afleverer 1. december, sætter flere museumsdirektører ord på deres visioner.

7. marts 2017 meddeler Mette Bock, at hun vil revidere støttesystemet til museerne. Det afføder mange reaktioner.

 

 

 

Publiceret:
14/05/2018

Send debatindlæg til ODM

Mangler der indlæg, kommentarer, indslag og artikler i oversigten, er du meget velkommen til at sende dem til ODM's kommunikationskonsulent, Kathrine Storgaard Carlsen ksc@dkmuseer.dk

OVERBLIK

7. marts 2017: Mette Bock meddeler, at hun vil revidere museumsstøtte
19.juli 2017:Kulturministeren nedsætter to visionsgrupper, der skal afdække nye muligheder på museumsområdet 
1. december 2017: De to visionsgrupper afleverer forslag til kulturministeren
8. december 2017: Visionsgruppers rapporter med forslag til ny støttestruktur samt øvrige forslag indsendt til Kulturministeriet offentliggøres
25. januar 2018: Over 300 museumsfolk, fondsdirektører, kulturchefer & politikere samles til museumskonference i Kbh