Regeringens finanslovsudspil og museerne

Der er ét ord der melder sig: Skuffende. Kulturministeren har via et tweet d. 28.9 meddelt, at hun med S-regeringens finanslovsudspil glæder sig over, at en række navngivne områder i kultursektoren nu er udtaget til at gå fri af det ødelæggende og borgerligt opfundne omprioriteringsbidrag – et omprioriteringsbidrag som nu i fire år har betydet forringelser på kulturens område.

Museumsområdet er ikke nævnt blandt de navngivne områder og skal tilsyneladende stadig holde for med besparelser på 2 pct. Også i 2020. For 5 år i træk.

AF-sagen: Minister vil ikke garantere løsning inden årets udgang

Sagen vedr. midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AF) er desværre langt fra en afslutning, hvis man læser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards (S) udtalelse til Jyllands-Posten d. 2.9. 2019. Udtalelsen falder i forbindelse med en omtale af ODM’s møde med ministeren d. 17.9. og på baggrund af ikke færre end fire tidligere udsættelser inden for de sidste tre år(!) Den nye minister meddeler således til JP, at han ”ikke kan sige mere om de mulige løsninger, der er på bordet.

events

Emner:

Typer:

06 november - 07 november Vejle Tilmeldingsfrist: 08 oktober

Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2019

Arrangement

Organisationen Danske Museer har herved fornøjelsen af at indbyde til årets faglige orienteringsmøde.

Det overordnede mål med orienteringsmødet er et ønske om at sikre yderligere netværk, faglig sparring og fælles referencer på tværs af den danske museumsverden, samtidig med at man i egen fagkreds har mulighed for at debattere påtrængende og væsentlige faglige forhold.