Finanslov 2020: Positivt nyt for museerne

Efter fire års ødelæggende besparelser på kulturområdet kan museerne og andre kulturinstitutioner nu ane lys for enden af tunnelen: Finanslov 2020 afskaffer de forkætrede årlige 2 %-besparelser, det såkaldte omprioriteringsbidrag.
Det er godt nyt for et område, som længe har været nødlidende, og et politisk signal om, at man tager Danmarks kulturarv og bevaringen og formidlingen heraf seriøst.

Ikke ren lykke: Investeringsplan mangler

16 mio. på vej til fælles museumsmagasiner

ODM har i årevis ved møder, i samråd og med debatindlæg arbejdet for at få politikerne til at anerkende vigtigheden af at sikre den danske kulturarv ordentlige opbevaringsforhold. Nu ser det ud til, at det lysner for i hvert fald nogle museer: 16,6 mio. kr. i form af en ekstraordinær statslig opbakning og medfinansiering er på vej til en række fælles museumsmagasin-projekter. Det fremgår af et dugfriskt aktstykke fra Kulturministeriet.

events

Emner:

Typer: