Stor tilfredshed med museernes tilbud

Slots- og Kulturstyrelsens rapport ”Den nationale brugerundersøgelse, årsrapport 2017” er nu offentliggjort: Både danske og udenlandske besøgende vurderer deres besøg på de statsstøttede museer som en endog meget god oplevelse. 

Dialog med Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Organisationen Danske Museer (ODM) er inviteret til dialog med Billedkunstnernes Forbund (BKF) vedrørende honorering i forbindelse med deres arbejde på danske kunstmuseer og udstillingssteder. Vi hilser dialogen velkommen. 

events

Emner:

Typer: