Kulturen på finansloven for 2019

Bevillingerne til kulturområdet i 2019 udgør i alt 8,4 mia. kr. Heraf er afsat i alt 185 mio. kr. til såkaldte prioriterede kulturelle initiativer. Det fremgår også, at Kulturområdet i det kommende år stadig er underlagt regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, og at staten således ikke vælger offensivt at investere i dansk kultur – herunder museerne.

Stor tilfredshed med museernes tilbud

Slots- og Kulturstyrelsens rapport ”Den nationale brugerundersøgelse, årsrapport 2017” er nu offentliggjort: Både danske og udenlandske besøgende vurderer deres besøg på de statsstøttede museer som en endog meget god oplevelse. 

events

Emner:

Typer: