Fakta til debatten om repræsentationen af kvindelige kunstnere i såvel museernes udstillinger som indkøb

På Organisationens Danske Museers faglige årsmøde på Hotel Munkebjerg ved Vejle debatterede museumsverdenens ansatte d. 6.-7.11 2019 aktuelle faglige emner. I år var en del af det kunstfaglige møde centreret om den aktuelle debat om repræsentationen af kvindelige kunstnere i såvel museernes udstillinger som indkøb.

Regeringens finanslovsudspil og museerne

Der er ét ord der melder sig: Skuffende. Kulturministeren har via et tweet d. 28.9 meddelt, at hun med S-regeringens finanslovsudspil glæder sig over, at en række navngivne områder i kultursektoren nu er udtaget til at gå fri af det ødelæggende og borgerligt opfundne omprioriteringsbidrag – et omprioriteringsbidrag som nu i fire år har betydet forringelser på kulturens område.

Museumsområdet er ikke nævnt blandt de navngivne områder og skal tilsyneladende stadig holde for med besparelser på 2 pct. Også i 2020. For 5 år i træk.

events

Emner:

Typer: