National brugerundersøgelse: Museernes brugere er tilfredse – og ligner sig selv

Den nationale brugerundersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er netop landet, og den indeholder også i år interessante perspektiver og stof til eftertanke. Data er fra 2019.

Ingen lempelse: Fortsat op til 100 mennesker til museumsarrangementer

"Forsamlingsforbuddet har siden den 8. juli 2020 været på 100 personer. Regeringen annullerer nu den tidligere annoncerede hævelse af forsamlingsforbuddet til 200 personer for visse arrangører, som var planlagt til den 8. august." Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet den 6. august. 

events

Emner:

Typer: