ODM’s formand i fælles rådgivende udvalg for kulturstatistik

Kulturministeriet og Danmarks Statistik har etableret et nyt fælles rådgivende udvalg for kulturstatistik. Formålet er at styrke den statistiske dækning af kulturlivet. Det er i kommissoriet beskrevet, at udvalgets medlemmer skal kommentere på igangsatte initiativer, pege på områder, der er underbelyst statistisk og være retningsanvisende for behov og anvendelse af statistik og data på kulturområdet.

Det har længe været et udtalt ønske at få bedre statistik på museumsområdet, hvorfor ODM’s formand har takket ja til at indtræde i det nye udvalg. 

Museernes Beredskabsdag: Har I en plan?

Museernes Beredskabsdag er en dag til alle museer, hvor de kan sætte fokus på deres beredskab. F.eks. med udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Har du kendskab til dit museums beredskabsplan?
  • Indeholder den også en værdiredningsplan?
  • Hvornår er planen sidst blevet øvet eller opdateret?

Tilbagevendende begivenhed

events

Emner:

Typer:

25 april København Tilmeldingsfrist: 12 april

ODM's generalforsamling 2019

Arrangement

Velkommen til generalforsamling i ODM. Med henvisning til vedtægternes § 6 indkaldes snarest til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer.

Valgudtalelser

Valgudtalelser modtages via mailadresse: nmj@dkmuseer.dk – og vil løbende blive lagt ud her på ODM’s hjemmeside.