Danmarks Statistik: Kultur 2018

Danmarks Statistik har udgivet en statistik for kulturområdet i Danmark. I statistikken findes bl.a. en opgørelse over, hvilke jobtyper der arbejder på de forskellige kulturinstitutioner. Derudover beskrives ”udviklingen i produktionen og forbruget af kultur, fx omsætningen og beskæftigelsen i kulturerhvervene. Statistikkerne beskriver også de kreative sektorers direkte og afledte samspil med andre erhverv og øvrige samfund.”

Aftale om statslig museumsstøtte udsættes

ODM har i tidligere nyhedsbreve meddelt, at en reform af støttetildelingen til de statsanerkendte museer næppe blev nået før et valg, hvilket viser sig at være korrekt.

events

Emner:

Typer: