Opdateret 30. november 2021 med information vedr. mundbind i museumsbutik.

Coronapas - krav genindføres

Der indføres krav om coronapas for besøgende på museer, kunsthaller og videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC). Krav om coronapas: 

 • Træder i kraft, hvis der tillades adgang for flere end 100 personer ( indendørs)/1.000 personer (udendørs), som er til stede på samme tidspunkt. 
 • Gælder både siddende/stående tilskuere/gæster mv.
 • Hvis en institution både har inde- og udearealer, vil kravet om coronapas gælde, hvis der tillades adgang for 100 eller flere besøgende.

I opgørelsen af antal gæster indgår besøgende, tilskuere, publikum, kursister mv. Udøvende kunstnere eller øvrige ansatte, frivillige mv. indgår ikke i opgørelsen.

Musik- og kulturskolerne er ikke omfattet af krav om coronapas.

Museumscafé/restaurant

 • Uanset antal gæster skal der vises coronapas på indendørs serveringssteder, hvortil offentligheden har adgang. 
 • Hvis besøgende allerede har vist coronapas ved ankomst til museet, skal der ikke kontrolleres igen på serveringsstedet, såfremt dette ligger indenfor museets afgrænsede lokaler.

Museumsbutik

 • Pr. 29. november: Krav om mundbind i detailhandlen, herunder udvalgsvarebutikker - dvs. også museumsbutikker
 • Krav om mundbind gælder ikke for børn under 12 år

Det virker ikke logisk, at man i museumsbutikker, som ligger inde på museerne, og hvor kunderne altså allerede har vist coronapas for at komme ind, skal stille krav om mundbind. Der er dog ifølge Kulturministeriets departement på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at undgå kravet, heller ikke selvom kunderne evt. allerede har vist coronapas. 

Kontrol af coronapas

 • Coronapasset skal kontrolles ved indgangen eller første naturlige kundekontakt. Det gælder også åbne arrangementer, hvor der ikke er fast tilmelding.
 • Det er kulturinstitutionens ansvar at kontrollere coronapasset.
 • Kan en besøgende ikke fremvise gyldigt coronapas, skal vedkommende bortvises.
 • En besøgende der ikke vil forlade stedet efter at være blevet bortvist kan straffes med bøde. 
 • En institution kan straffes med bøde, hvis man lukker personer ind uden gyldigt coronapas.

Ansatte og frivillige

 • Der er ikke krav om coronapas for fx scenekunstnerne eller øvrige ansatte, frivillige mv.
 • Fra 26. november 2021 og så længe covid-19 er klassificeret som samfundskritisk sygdom, kan arbejdsgiver kræve coronapas af medarbejdere. Det er resultatet af en trepartsaftale fra 12. november, som er vedtagt ved lov 25. november.
 • Refusion af sygedagpenge til virksomheder fra første sygedag, hvis den ansatte er smittet med corona, og barselsdagpenge til forældre, der skal passe et barn, som er hjemsendt fra skole eller daginstitution pga corona. Det er resultatet af en trepartsaftale indgået den 23. november, som nu afventer hastebehandling i Folketinget. 

Regler for coronapasset

 • Test: Et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest, der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.
 • Tidligere sygdomsforløb: Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget.
 • Vaccination: Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis,
 • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Undtagelser:

 • Børn under 15 år
 • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. Navnet på dokumentationen skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

Læs mere

Publiceret:
10/11/2021