Det er ODM's målsætning at gøre opmærksom på, at museer er en væsentlig vækstdriver for udvikling af god og bæredygtig turisme. Danmarks museer samt kultur- og naturlandskaber er simpelthen ”reason to go”. Et synspunkt, der ofte overdøves af stærke spillere fra overnatnings-, transport- og restaurationsbranchen, når turistpolitikken og rammevilkår fastlægges, og midler til turistfremme uddeles.

Anderledes ser det ud i Norge. Her har regeringen lanceret en strategi for kultur og turisme for at få flere til at få øje på Norge som en kulturnation. I strategien præsenteres fire prioriteringsområder: Samspil mellem kultur og turisme, kundskab og ekspertise, kulturelle rejseoplevelser og profilering af Norge som kulturnation. Strategien vækker misundelse. For i Norge har man altså indset, at kulturlivet, museerne, skal placeres helt centralt i turismepolitikken, hvis bæredygtig vækst skal fastholdes og udvikles.

Læs mere om strategien her

Publiceret:
05/09/2019