Bestyrelsesarbejde på museer

Bestyrelsesarbejde på museer

En bestyrelse er øverste ledelse på de selvejende museumsinstitutioner og kan også have en betydelig indflydelse på kommunalt ejede museers arbejde.

Dette kursus er målrettet museumsbestyrelser, som ønsker at drøfte deres rolle, samarbejde og opgaver i forhold til det formelle bestyrelsesansvar og deres interesse for museets drift og udvikling.

Kurset giver en grundlæggende indføring i bestyrelsesarbejdet på et museum. Deltagerne vil bl.a. få indblik i museumsverdenens organisering, museumslovens forpligtelser, bestyrelsens ansvar i relation til institutionstype, bestyrelsens sammensætning – muligheder og udfordringer, og samarbejdet med museets ledelse.