Mentorordning for nye museumsledere

Mentorordning for nye museumsledere

Organisationen Danske Museers mentorordning giver nye museumsledere mulighed for at indgå i et etårigt forløb med en erfaren mentor, der kan give råd og vejledning om lederrollen og være en livline i vanskelige situationer.

Som ny museumsleder kan du søge om et mentorforløb ved at sende dit cv samt en kort beskrivelse af din motivation for at deltage i ordningen (se frister i højreboksen). Der udbydes i alt 15 pladser i mentorordningen fordelt over tre ansøgningsrunder i 2024 og 2025. Ved hver runde får fem ansøgere tildelt en plads i ordningen. Prisen for at deltage i et mentorforløb er 5.000 kr.  

Et nyt initiativ fra ODM

Mentorordning for nye museumsledere er et pilotprojekt over 2,5 år, der er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Projektet har til formål at udvikle et koncept for en permanent mentorordning og er en del af Organisationen Danske Museers arbejde for at styrke ledelsesudviklingen i den danske museumsverden.

Hvad indeholder et mentorforløb?

Som mentee bliver du matchet med en mentor, der har mangeårig erfaring som museumsleder. Herefter påbegynder I et etårigt mentorforløb, der som udgangspunkt består af 4-5 møder samt mulighed for løbende telefonsamtaler. Ordningen giver således også mulighed for at bruge mentor som en udenforstående, du kan ringe til i pludseligt opståede situationer.

Som mentee definerer du – i samarbejde med mentor – en række fokusområder. Det kan være konkrete problemstillinger fra dagligdagens personaleledelse, generelle overvejelser om lederrollen, sparring om projekter og fundraising eller noget helt fjerde. Centralt i mentorordningen er, at den er fleksibel og tager udgangspunkt i dine individuelle ønsker og behov som ny museumsleder.

Sådan ansøger du

Det første forløb starter i september 2024. Søg om en plads ved at CV og en kort motiveret ansøgning til ida@dkmuseer.dk senest den 10. juni 2024. Du kan forvente svar på din ansøgning inden udgangen af juni måned.