Betingelser for tilmelding/Terms and conditions for registration

Tilmelding er bindende 
Tilmelding til ODM’s kurser og arrangementer er bindende, men skulle du blive forhindret i at møde op, har du mulighed for at give din plads til en kollega. Ved afmelding mindre end 30 dage før afholdelsen betales den fulde deltagerpris. Hvis ODM kan videregive pladsen til deltager på en eventuel venteliste, hæfter du naturligvis ikke for deltagergebyret. Ved afbud 30 eller flere dage før afholdelsen skal der ikke betales deltagergebyr. 

Afbud
Afbud til kurser skal meldes til kursussekretær Kirstine Wentzlan Martinsen på tlf. 4914 3966 eller mail kwm@dkmuseer.dk
Afbud til øvrige arrangementer skal meldes til Lene Larsen på tlf. 4914 3966 eller mail ll@dkmuseer.dk

Registration is binding
Registrations are binding, but if you are unable to attend, you are welcome to hand over your seat to a colleague. If you cancel your registration less than 30 days prior to the event, you will not receive a refund. If ODM is able to hand over your seat to another person (on a waiting list), you will receive a full refund. If you cancel more than 30 days prior the event, you will receive a full refund.

Cancellation
If you need to cancel a course registration, we kindly ask you to contact course assistant Kirstine Wentzlan Martinsen på tlf. 4914 3966 eller mail kwm@dkmuseer.dkk. If you need to cancel another event, we kindly ask you to contact Lene Larsen. Via (+45) 4914 3966 or ll@dkmuseer.dk