Det gode værtskab

Det gode værtskab

Hvordan får man museets besøgende til at føle sig velkomne? Hvordan håndterer man krævende kunder? Hvordan udnytter man sine egne kompetencer til at være institutionens ansigt udadtil?

På dette kursus får deltagerne gode råd og redskaber til, hvordan I som museum kan skabe et godt møde med de besøgende og håndtere eventuelle konflikter. Gennem øvelser og oplæg bliver deltagerne bevidstgjorte om kundebetjening og kropssprog, kundetyper og konstruktiv adfærd, udnyttelse af rummet samt redskaber og teknikker til at identificere egne kompetencer og til at udvikle dem yderligere.

Kurset gør frontpersonalet og formidlere i stand til at håndtere de mange forskellige typer besøgende og situationer i museets hverdag.

Kursets varighed kan tilrettelægges efter museets behov og vare fra en halv til en hel dag.

 
Kurset hed tidligere “God publikumsbetjening.”