Dragt- og tekstilnetværk

Dragt- og tekstilnetværket er et netværk af ansatte på museer i Danmark med dragt- og tekstilsamlinger.  Ansatte på kulturinstitutioner og forskere, der arbejder med historiske dragter og tekstiler, kan også blive medlemmer.

Netværkssamarbejdets mål er at styrke de faglige diskussioner om historiske dragter og tekstiler både forsknings- og formidlingsmæssigt samt danne et netværk for informationsudveksling om relevante seminarer, konferencer og dragt- og tekstilarbejdet på det enkelte museum.

Dragt- og tekstilnetværket holder et årligt landsmøde og seminar, der placeres rundt omkring i landet, og det tilstræbes, at mødedeltagerne i forbindelse med hvert møde ser udstillinger af dragter og tekstiler.

Dragt og tekstilnetværket Landsmøde 2022 og seminar

Tilmelding er åben til dragt- og tekstilnetværkets årlige landsmøde og seminar 2022. Temaet er Genforeningen 1920 – 2020. Grænselandets tekstile spor i dansk design inden for broderier, vævninger og dragter.

Kontaktpersoner:

Praktiske spørgsmål til: