Dragt- og tekstilnetværk

Dragt- og tekstilnetværket er et netværk af ansatte på museer i Danmark med dragt- og tekstilsamlinger. Ansatte på kulturinstitutioner og forskere, der arbejder med historiske dragter og tekstiler, kan også blive medlemmer.

Netværkssamarbejdets mål er at styrke de faglige diskussioner om historiske dragter og tekstiler både forsknings- og formidlingsmæssigt samt danne et netværk for informationsudveksling om relevante seminarer, konferencer og dragt- og tekstilarbejdet på det enkelte museum.

Dragt- og tekstilnetværket holder et årligt landsmøde og seminar, der placeres rundt omkring i landet, og det tilstræbes, at mødedeltagerne i forbindelse med hvert møde ser udstillinger af dragter og tekstiler.

Tidligere aktivitet

  • Dragt- og tekstilnetværkets landsmøde og seminar 2023 blev afholdt den 7.-8. september 2023. Temaet var “Bevaring af den tekstile kulturarv”.
  • Dragt- og tekstilnetværkets landsmøde og seminar 2022 blev afholdt den 23.-24. august 2022. Temaet var “Genforeningen 1920 – 2020. Grænselandets tekstile spor i dansk design inden for broderier, vævninger og dragter”.