Dragt- og tekstilnetværk

Dragt- og tekstilnetværket er et netværk af ansatte på museer i Danmark med dragt- og tekstilsamlinger.  Ansatte på kulturinstitutioner og forskere, der arbejder med historiske dragter og tekstiler, kan også blive medlemmer.

Netværkssamarbejdets mål er at styrke de faglige diskussioner om historiske dragter og tekstiler både forsknings- og formidlingsmæssigt samt danne et netværk for informationsudveksling om relevante seminarer, konferencer og dragt- og tekstilarbejdet på det enkelte museum.

Dragt- og tekstilnetværket holder et årligt landsmøde og seminar, der placeres rundt omkring i landet, og det tilstræbes, at mødedeltagerne i forbindelse med hvert møde ser udstillinger af dragter og tekstiler.

Kommende aktivitet

Landsmøde og seminar 2023:
Bevaring af den tekstile kulturarv

Dragt- og Tekstilnetværket afholder seminar og landsmøde d. 7.-8. september 2023. Emnet for årets seminar er, den tekstile kulturarv, eksemplificeret i væve, vævninger og vævere.

Seminaret stiller skarpt på fremtidig sikring og indsamling af den tekstile kulturarv.

Netværket består af museumsansatte, samt eksperter i dragt- og tekstilhistorie og vi inviterer kollegaer fra museumsverden indenfor til en debat om, hvordan vi i fremtiden kan sikre, at vi ikke taber værdifuld viden og materiel kultur indenfor væve, vævninger og vævere på gulvet. På seminaret, vil en række oplæg give eksempler på, hvordan der i dag arbejdes med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af emnet væve, vævning og vævere. Der vil være en rundtur i en tekstil udstilling, besøg i et moderne væveværksted og et gruppearbejde med diskussionsoplæg. Konklusionerne af gruppearbejdet vil efterfølgende blive lagt på netværkets hjemmesiden til inspiration for videre arbejde med emnet.

Medlemmer af netværket kan deltage. Ansatte på museer, der har interesse i emnet kan blive medlem via ODM’s hjemmeside eller via www.dragt.dk. Tilmelding til seminar og landsmøde her.

Tidligere aktivitet

  • Dragt og tekstilnetværket Landsmøde 2022 og seminar blev afholdt den 23.08.22 til den 24.08.22. Temaet var “Genforeningen 1920 – 2020. Grænselandets tekstile spor i dansk design inden for broderier, vævninger og dragter”.