Netværksmøde for husmuseer

Kommende seminar med workshops i netværk for husmuseer om ”Fornyelse og genbesøg på husmuseer i et digitalt og analogt perspektiv”

Dato: 3.,4. eller 5. oktober 2022.

Sted: Aarhus Universitet.

Tilmelding: Nødvendigt via ODM’s hjemmeside – tilmeldingen forventes åbnet i maj 2022.

Beskrivelse

I netværk for husmuseer ønsker vi at afholde et dagsseminar med fokus på hvordan husmuseer, som specifik type af museum og udstillingssted, arbejder med at skabe fornyelse og forandring i et ellers på mange måder statisk og begrænset udstillingsmiljø. I husmuseernes bygninger præsenteres interiør og genstande ofte ud fra en strategi om at bevare miljøet ’som det stod dengang’. Tilmed er det materielle miljø i bygningerne ofte sart og krævende hvad angår vedligehold og konservering. Det betyder at husmuseerne har nogle helt særlige udfordringer og begrænsninger i forhold til at ændre noget fysisk i rummene, og derfor også i deres valg af formidlingsmetoder. I forlængelse af dette har mange af gæsterne på husmuseerne også den holdning, at man kun behøver at opleve et husmuseum en enkelt gang, da intet forandrer sig. Kort sagt forventer gæsterne ikke at kunne opleve noget nyt ved et genbesøg, hvorfor der typisk går mange år imellem besøgene.

Formålet med dagsseminaret er i forlængelse af ovenstående, at belyse og diskutere de forskellige problemstillinger, potentialer og perspektiver som relaterer sig til det at ændre, at udvide eller at forny i et husmuseums udstillingsmiljø, samt at diskutere hvorvidt og hvordan forandringer evt. kan invitere gæsterne til genbesøg. På seminaret vil der indledningsvist være to oplæg som på forskellig vis og med udgangspunkt i konkrete cases, præsenterer ideer til hvordan man kan skabe forandring på husmuseet, i henholdsvis digitalt og analogt perspektiv, samt hvilke overvejelser, udfordringer og potentialer som følger med forandringerne, både for museumsansatte og for gæsterne. Via oplæggene kaster vi lys over konkrete praktiske forhold som konserveringshensyn, slid og praktik, samt mere teoretiske og analytiske aspekter som autenticitetsopfattelser, narrativer og hybride brugeroplevelser. I forlængelse af de to oplæg vil vi facilitere 2 parallelle workshops hvor deltagerne arbejder med og diskuterer to forskellige problemstillinger relateret til temaet. Desuden byder eftermiddagen en ekstern oplægsholder, som vil bidrage med viden om, hvordan man skaber forandring og inddragelse via iscenesættelse. Dette oplæg er åbent for offentligheden, men kræver tilmelding.

Deltagelse er gratis ved tilmelding via denne side. Tilmelding inkluderer frokost og kaffe/te.

Tilmeldingen følger i maj 2022!

Dato:

03. okt. - 05. okt. 2022

Sted:

Aarhus Universitet

Tilmeldingsfrist:

06/09/2022

Priser:

Deltagelse er gratis ved tilmelding via ODM’s hjemmeside. Tilmelding inkluderer frokost og kaffe/te.

Tilmeldingen følger på denne side i maj 2022!