FAQ om faglige netværk

Hvad er et fagligt netværk?

Netværkene er de stærke samarbejdsrelationer, der binder museumsverdenen sammen fagligt. Netværkene er baseret på faglige emner af vigtighed for hele eller dele af museumsverdenen.

Hvad er et netværksmøde?

På netværksmøderne kan der være oplæg, udveksling af erfaringer m.m. Netværkene tager aktuelle faglige problemstillinger op på deres møder.

Hvem kan oprette et netværk?

Alle ansatte fra ODM’s medlemsmuseer har mulighed for at oprette et fagligt netværk. ODM ser gerne, at der er flere personer i en arbejdsgruppe – gerne fra flere forskellige museer – som står for at drive netværket. Orientér dig på hjemmesiden om de faglige netværk – måske findes der allerede et inden for dit fagområde?

Hvad kan ODM hjælpe med?

ODM tilbyder administrativ assistance til de faglige netværk. Vores administrative koordinator lægger information og materiale fra netværkene på dkmuseer.dk, tager sig af tilmeldinger til netværkene samt mødeindkaldelser og tilmelding til disse. ODM sørger også for deltagerbetalingen og efterfølgende afregning. Vi er desuden behjælpelige med deltagerlister, navneskilte og programmer for netværksmøder.

Hvordan kommer vi i gang?

Et nyt netværk skal godkendes af ODM’s administration, før det kan oprettes. Derfor skal I sende max ½ side om det nye netværks formål, målgruppe, og hvilke aktiviteter der skal være i netværket. På baggrund af dette vurderer ODM, om netværket kan oprettes.

Hvilke informationer skal vi levere til ODM?

Bliver netværket godkendt, skal det på ODM’s hjemmeside.

I skal sende følgende:

  • Information om arbejdsgruppens medlemmer – navn, museum og mailadresse
  • Information om kommende aktiviteter i netværket

Hvordan arrangerer vi et netværksmøde?

Arbejdsgruppen er ansvarlig for at arrangere netværksmøderne og skal sørge for lokale og forplejning, program og prissætning (Se Økonomi.).

En kort introduktionstekst og et program sendes til ODM, som lægger det på hjemmesiden og opretter tilmelding til mødet. Husk at gøre opmærksom på, hvis der er særlig information fra deltagerne, der skal med i tilmeldingen.

Liste over netværkets medlemmer kan fås fra ODM, og arbejdsgruppen kan vælge at sende information til medlemmerne om det nye møde.

Mødet markedsføres så vidt muligt via ODM’s nyhedsbrev og LinkedIn. (Kontakt ODM, hvis I ikke ønsker dette).

Fakturering af deltagere, evt. honorarbetaling og regninger håndteres via ODM umiddelbart efter mødets afholdelse.

Hvad er deltagerprisen for et netværksmøde?

Da et netværksmøde skal kunne dækkes af deltagerprisen, vil den variere efter mødets indhold.

Økonomi

ODM kan ikke påtage sig udgifter i forbindelse med netværksmøder. Alle udgifter i forbindelse med møderne tillægges deltagerprisen, herunder også udgifter til evt. oplægsholdere, gratister mv.

Alle udgifter i forbindelse med rejser til møderne mv. sørger deltagerne selv for.

Netværket kan ikke have en sum penge liggende til afholdelse af møder – et netværksmøde skal gå i 0.

Lokaler og forplejning

Arbejdsgruppen står for at booke lokaler og forplejning til netværksmøder. Informér gerne ODM’s administrative koordinator, som også kan være behjælpelig.

Da ODM arbejder målrettet med grøn omstilling, ser vi gerne, at forplejningen primært er vegetarisk.