Følgepapir til indkomstdokument og selve indkomstdokumentet. Formidling af museernes indsamlingspolitik.

ODM's Samlingsnetværks etikgruppe har produceret papiret "Følgepapir til indkomstdokument. Formidling af museernes indsamlingspolitik". Og selve indkomstdokumentet.