Fortællingens kraft – rundt om rundvisninger

Fortællingens kraft – rundt om rundvisninger

De gode fortællinger hører til blandt museernes allerstørste attraktioner – og det vrimler med dem! Men hvordan finder vi frem til de bedste, og hvordan omformer vi dem til rundvisninger, der sætter et aftryk i gæsterne?

Kursets formål er at stille skarpt på rundvisningens formidlingspotentialer og inspirere til at udvikle rundvisninger, der bruger både dramaturgi, fiktion og storytelling som virkemidler.

Du kan vælge at tage begge dage eller nøjes med dag 1.

Dag 1

På denne kursusdag går underviserne tæt på Nationalmuseets rundvisningspraksis og fortæller om, hvordan de udvælger, udfordrer og udfolder fortællingerne i deres rundvisninger. Derefter arbejder kursisterne med egne cases, både i forhold til storysetting og storymaking. Storysetting vedrører genrevalg samt identifikation og udnyttelse af stedets og materialets ”medfortællende kraft”. Storymaking vedrører metoder til kreativ ideudvikling og træning i effektiv storyboarding. Ud fra videoklip vises eksempler på, hvordan en rundvisning kan designes med et velvalgt fokus, stærke pointer og effektfulde overgange.

Dag 2

På dag to arbejder kursisterne videre med egne cases med særligt fokus på den sproglige udfoldelse. Kursisterne bliver trænet i storytelling og ud fra videoklip af rundvisninger vises eksempler på effektfulde sproglige og kropslige virkemidler.

Dagen sluttes af med en diskussion om arbejdet med at rekruttere og oplære rundvisere, der kan gå lige i hjertet på publikum. Kursisterne får eksempler på oplæring på gulv og praksiserfaring med brugen af konstruktiv feedback i en oplæringssituation.