Forvalternetværk

Netværket for forvaltere og lignende personale.

Netværket så dagens lys den 29. september 2002 i regi af Foreningen af Danske Kunstmuseer og var tidligere en del af det årlige kunstseminar. Netværket er fra 2007 udvidet, så det omfatter alle museumskategorier og henvender sig til medarbejdere, der har sikring, drift, udstillingsopbygning og lignende som arbejdsområde. Der afholdes et årligt seminar over 2 dage, hvor mindst 50 % af indholdet handler om sikring.

Kommende aktivitet

Kære kollegaer og netværksmedlemmer

Næste forvalternetværksmøde afholdes d. 6. og 7. marts 2024. Tilmelding via dette link.

Mange hilsner

Forvalternetværket – ODM

Tovholdere:

Museumsforvalter                             Samling/produktion/drift               Sikringschef
Mikkel Berg Thorsager                        Ieva Bell Ose                                         Rune Hernø
Moesgaard Museum                         KØS                                                 Nationalmuseet
mb@moesgaardmuseum.dk            io@koege.dk                                   rune.hernoe@natmus.dk
mobil: 2344 4601                              mobil: 2511 2311                            mobil: 4120 6710