Generelle betingelser

Afmelding

For alle Danske Museers Efteruddannelseskurser, uddannelser og seminarer gælder det, at afmelding ikke kan finde sted efter tilmeldingsfristen. Ved for sen afmelding skal man betale den fulde deltagerpris. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra – henvend dig venligst direkte til ODM

 

Hvem kan deltage i kurserne?

Alle kurser, uddannelser og seminarer, der udbydes af Danske Museers Efteruddannelse er principielt åbne for alle. Der kan i særlige tilfælde være begrænsninger i.f.t. antal, forudsætninger eller tilmeldingstidspunkt. Begrænsningerne er alene sat for at sikre kvaliteten af de udbudte kurser, uddannelser og seminarer.