Administrativ medarbejder hos Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus

Ansøgningsfrist: 04-03-2022

Industrimuseet Frederiks Værk og Knud Rasmussens Hus opslår hermed en fuldtidsstilling (37 t/u) som administrativ medarbejder.

Du vil som administrativ medarbejder få et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor ikke to dage er ens og hvor samarbejde, udvikling og fleksibilitet samt service bliver prioriteret højt.

Om jobbet:
Du skal være tovholder på museets økonomi, herunder drift, bogholderi, regnskab og budgetopfølgning i et tæt samarbejde med museets chef. Du skal udarbejde vagtplaner for museumsværterne samt være ansvarlig for museumsbutikkerne i relation til indkøb og salgsstrategi. Museet er en mindre arbejdsplads, og alle deltager i forefaldende arbejde

Om dig:
Du har en administrativ uddannelse (HK eller lign.). Du er serviceminded og fleksibel, kan arbejde selvstændigt og er i stand til at holde mange bolde i luften på én gang. Du er velformuleret på skrift og i tale ligesom du er fortrolig med engelsk. Du har lyst og mod på at arbejde for en kulturinstitution, som hurtigt omstiller sig for at imødekomme fremtidige udfordringer.

Du har erfaring med at arbejde med IT opgaver fx support og drift af museets egne og kommunale systemer. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Outlook, Excel, E-conomic, KMD Opus; SBSYS m.fl. Du er skarp på kommunikation og kan håndtere løbende opdateringer samt markedsføring af museets mangeartede tilbud.

Om Industrimuseet:
Industrimuseet Frederiks Værk er en arbejdsplads med fokus på samarbejde og udvikling. Vi er en organisation, hvor ledere og medarbejdere tør tage ansvar, og er parate til at gå nye veje.

Vi prioriterer et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø, og du får en række engagerede kolleger, der i dagligdagen lægger vægt på en let og humoristisk omgangstone.

Industrimuseet Frederiks Værk er et selvejende og statsanerkendt kulturhistorisk museum med hjemsted i Halsnæs Kommune. Det er museets opgave at sikre kulturarven i Danmark og udvikle betydningen heraf i samspil med verden omkring os.

Museets geografiske ansvarsområde er Halsnæs Kommune. Museets emnemæssige ansvarsområde er nyere tid med følgende to specialer: Fabriks- og industrivirksomhed samt Knud Rasmussens liv og virke nationalt og internationalt.

Du kan læse mere om museet på www.indmus.dk

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen forventes besat pr. 1. april 2022.

Lønnen forhandles ud fra dine kvalifikationer med udgangspunkt i gældende overenskomst for administration og IT (HK overenskomst) og principperne i Ny Løn. Vi gør opmærksom på, at museet indhenter straffeattest ved alle ny ansættelser.

Organisatorisk vil du blive ansat i Halsnæs Kommune, som indgår en individuel aftale med dig om udlån til Museet.

Den daglige ledelses- og instruktionsmæssige kompetence varetages af Museet, ligesom du i det daglige refererer til Museets ledelse.

Hvis du vil vide mere om jobbet kan du kontakte museumschef Frank Allan Rasmussen på mail eller mobil:
far@indmus.dk eller 30310083

Ansøgningsfrist er fredag den 4. marts 2022. Samtalerne forventes afholdt i uge 10.

Generelt:
Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Ansøgningen sendes til Frank Allan Rasmussen på mail eller pr. post.

Publiceret:
14/02/2022