Afdelingsleder – arkæologi – Svendborg Museum

Ansøgningsfrist: 04-01-2022

Svendborg Museum søger en leder til museets arkæologiske afdeling, der kan se potentialet i vores fede, sydfynske arbejdsmark – og forstår at udnytte det. Arkæologien skal være et vigtigt element i den spændende udvikling, som Svendborg Museum er midt i.

Med den nye stilling ønsker vi særligt at styrke museets arkæologiske forskning og formidling. Svendborg Museums arkæologiske afdeling skal kunne projektere, fundraise og gennemføre egne projekter, og vi skal kunne yde kvalificerede bidrag til netværk og fællesprojekter både lokalt, nationalt og internationalt. Afdelingslederen skal støtte op om det gode samarbejde omkring kapitel 8-arbejdet i det tværmuseale samvirke, Arkæologi Sydfyn, og sikre en fortsat høj kvalitet i Svendborg Museums bidrag.

Vi søger en arkæolog med ph.d.-grad og så vidt muligt med speciale i jernalder/vikingetid. Ansøger skal kunne dokumentere planlægning og gennemførelse af større forsknings- og/eller formidlingsprojekter og i at skaffe penge til samme. Ansøger skal samtidig have solid administrativ erfaring fra arbejdet med kapitel 8-sager og i økonomistyring.

Svendborg Museum ønsker generelt at demokratisere adgangen til og arbejdet med kulturarven; det styrker det lokale engagement og kvalificerer vores projekter. For den arkæologiske afdeling betyder det, at amatørarkæologer, lærere og kommunens borgere er vigtige samarbejdspartnere for museet. Ansøgeren må gerne komme med ideer til udviklingen af dette område.

Udover en spændende arkæologisk arbejdsmark kan vi tilbyde et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Det forventes, at du mener noget om kollegernes arbejde på tværs af afdelingerne, hvad enten de er i gang med en maritim udstilling eller en socialhistorisk udredning. Du må omvendt forvente, at de spørger ind til metoder og prioriteringer i arkæologien.

Stillingen ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller snarest derefter. Ansøgningen med evt. bilag skal fremsendes til info@Svendborgmuseum.dk senest tirsdag d. 4. januar 2022. Evt. spørgsmål kan rettes til museumschef Esben Hedegaard

Læs mere her

Publiceret:
13/12/2021