Afdelingsleder for Arkæologi til Vendsyssel Historiske Museum (Genopslag)

Ansøgningsfrist: 25-10-2021 kl. 12.00

Da vores nuværende afdelingsleder for arkæologi har valgt at søge nye græsgange, opslår vi en spændende og attraktiv stilling på Vendsyssel Historiske Museum til besættelse snarest muligt.

Vendsyssel Historiske Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der varetager arkæologien i landets nordligste kommuner, Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn og Læsø. Museet har eksisteret siden 1889 og rummer væsentlige samlinger fra oldtid til nutid. Museet gennemgår i disse år en rivende udvikling, hvor forskningen og formidlingen er blevet boostet, samtidigt med at den faglige opgavevaretagelse holdes i top.

Vi søger derfor en afdelingsleder, der har lyst til at involvere sig i en dynamisk og målrettet institution, der har ambitionen om at blive landsdelens førende aktør på kulturarvsområdet.

For øvrig viden om museet, se www.vhm.dk.

Arbejdsopgaver

Afdelingslederen er faglig chef for museets arkæologiske afdeling, der pt. tæller tre fastansatte inspektører og tre faste assistenter. Afdelingslederen koordinerer afdelingens forskellige arbejdsopgaver.

Afdelingslederen får det overordnede ansvar for den administrative sagsbehandling i forbindelse med varetagelsen af den bygherrebetalte arkæologiske virksomhed. Denne virksomhed gennemføres i samarbejde med afdelingens øvrige inspektører, og det forventes, at afdelingslederen har dokumenteret erfaring med arkæologisk forvaltning, herunder erfaring med bygherrekontakt, oprettelse af sager, budgetlægning, regnskab, logistik, digital afslutning af sager i F&F og dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

Afdelingslederen skal ligeledes fungere som samlingsansvarlig for museets arkæologiske samling. Det forventes, at afdelingslederen har lyst og evne til at forske i sit ansvarsområde og er med til at facilitere den arkæologiske afdelings samlede forskningsoutput, så dette modsvarer forskningskravene til den bygherrebetalte arkæologi.

Jobprofil

Stillingen referer direkte til direktøren, og afdelingslederen indgår i museets ledelsesgruppe.

Tjenestested: Tjenestestedet er på museets filial i Hjørring. En del af arbejdstiden kan forventes at skulle tilbringes på museets øvrige besøgssteder i Hjørring Kommune eller som del af feltarbejde i hele Vendsyssel.

Da arbejdet kan involvere kørsel, forudsættes det, at du har kørekort (B, personbil).

Faglige egenskaber

Vi forventer, at en ansøger til stillingen

 • er uddannet arkæolog og gerne med en ph.d.-grad. Ansøgere med kandidatgrad opfordres også til at søge, hvis de kan dokumentere relevant forskningserfaring.
 • har erfaring med kulturarvsforvaltning.
 • har erfaring med og forståelse for økonomi og bygherrebetalte undersøgelser.
 • har stærke forskningskompetencer.
 • har gode formidlingsmæssige kompetencer.

Personlige egenskaber

Vi er en lille virksomhed med mange opgaver og mange forskellige fagligheder. Vi forventer derfor at ansøgere

 • har stærke ledelsesevner og formår at skabe en dialogbaseret ledelsesform.
 • formår at skabe struktur og orden i sit og afdelingens arbejde.
 • kan argumentere sagligt og evner at lede med både lydhørhed og pondus.
 • er ansvarsbevidst og evner at følge sager til dørs.
 • kan håndtere en travl arbejdsdag med mange bolde i luften og stadig holde niveauet højt.
 • har gode samarbejdsevner og evner en god kommunikation både internt på museet og uden for museet
 • evner at skabe synlighed og forståelse i den brede offentlighed om det lovbestemte, arkæologiske arbejde.

Ansøgning, løn og tiltrædelse Ansøgning inkl. CV og øvrige bilag sendes som én samlet fil til vhm@vhm.dk

Der er ansøgningsfrist mandag den 25. oktober kl. 12.00

Stillingen er på 37 timer ugentligt i gennemsnit. Løn følger DMs overenskomst i Staten, og der kan forhandles tillæg. Tiltrædelse snarest muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte museets direktør Anne Dorthe Holm på telefon 30388644 eller mail: adh@vhm.dk

Publiceret:
04/10/2021