Anlægsgartnerlærling til Frilandsmuseet

Ansøgningsfrist: 01-06-2022

Frilandsmuseet tilbyder en praktikplads for en gartnerlærling til ansættelse den 15. juni 2022 eller snarest derefter.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark er en enhed under Nationalmuseets afdeling Museer & Slotte og rummer, foruden Frilandsmuseet Det Gamle Danmark i Lyngby, også enheden Søfart & Maritime Håndværk med dertilhørende træskibsværft på havnen i Holbæk.

Museet har 50-100 medarbejdere i mange faggrupper afhængigt af, om det er højsæson eller lavsæson samt omkring 150-200 frivillige, der er organiseret i laug. Det er et moderne, kundeorienteret museum, der sætter publikum først og leverer professionel service på alle niveauer.

Arbejdsområde

Du skal i læretiden indgå som en del museets Grønne Team. Det Grønne Team står for den løbende vedligeholdelse, renovering og anlæggelse af Frilandsmuseets landbohaver. Teamet har museets driftsleder, som leder og en gartner som fagligt ansvarlig.

Kvalifikationer

Du skal have interesse for gartnerfagets arbejdsmetoder i pasning og pleje af de historiske haveanlæg og landskaber, såvel manuelt som maskinelt. Du skal have evne og lyst til at lære plantenavne og vækstbetingelser for landbohavernes beplantninger. 

Ved besættelsen af praktikpladsen vil der blive lagt vægt på, at du

  • Er afklaret i forhold til valg af gartneruddannelsen
  • Har erfaring med havearbejde fra tidligere beskæftigelse
  • Har kvalitet i tilgangen til arbejdets udførelse
  • Har gode samarbejdsevner, men også er selvstændigt velfungerende
  • Er punktlig i aftaler og mødestabil
  • Har interesse for formidling af de kulturhistoriske haver

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år og 11 måneder. Der indgås en uddannelsesaftale med Frilandsmuseet samt en udstationeringsaftale hos en ekstern gartner for flere perioder. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til organisationsaftale for bl.a. gartnere. Arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug samt en børneattest inden ansættelsen.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 1. juni 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til gartner Anders Færch på mobil 4120 6305 eller driftsleder Line Mølgaard Doulgerof på hverdage mellem 8 og 9 på mobil 4120 6405 eller mail: ldo@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
15/05/2022