Beklædningshåndværkerlærling til Frilandsmuseet

Ansøgningsfrist: 25-03-2024

Frilandsmuseet tilbyder en læreplads som beklædningshåndværkerlærling til ansættelse snarest muligt. Lærepladsen er organisatorisk placeret i gruppen Publikumsoplevelser på Frilandsmuseet, som hører under Nationalmuseets afdeling Museer og Slotte.

Arbejdsområde

Du skal i læretiden indgå i den løbende produktion og vedligeholdelse af Frilandsmuseets kostumer og brugsdragter. Du vil blive oplært i at designe, udvikle, sy, tilskære og vedligeholde museets kostumer og dragter. Du skal endvidere medvirke ved vask, strygning, reparationer og udlevering af dragter.

Gruppen Publikumsoplevelser vil være den faglige og kollegiale base og museets skrædder vil stå for oplæringen.

Kvalifikationer

Du skal have interesse for skrædderfagets traditionelle arbejdsmetoder og en generel interesse i at lave kostumer og gedigne kvalitetsdragter samt i at vedligeholde de brugsdragter og kostumer, vi har.

Ved besættelsen af praktikpladsen vil der blive lagt vægt på, at du

  • Er afklaret i forhold til valg af håndværk
  • Har kvalitet i tilgangen til arbejdets udførelse
  • Har gode samarbejdsevner, men også er selvstændigt velfungerende
  • Er punktlig i aftaler og mødestabil
     

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Arbejdsstedet er Frilandsmuseet i Sorgenfri. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til individuel kontrakt. Der indgås en uddannelsesaftale med Nationalmuseet, Frilandsmuseet.

Praktikpladsen kan besættes efter reglerne om ny mesterlære eller som en sædvanlig erhvervsuddannelse. Hvis du ansættes i ny mesterlære, vil erhvervsuddannelsernes grundforløb blive erstattet af praktisk læring af op til 1 års varighed på Frilandsmuseet. Den praktiske læringsperiode afsluttes med en vurdering af din parathed til at overgå til hovedforløbet. Hvis du skal ansættes direkte på hovedforløbet, skal du have gennemført erhvervsuddannelserne grundforløb 1 og 2. Hovedforløbets varighed er i begge tilfælde mellem 3 år og 3 år, 4 måneder.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 25. marts 2024.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til skrædder Pernille Leisner på telefon 4120 6414 eller mail: pernille.leisner@natmus.dk eller gruppeleder Peter Darger på telefon 4120 6410 eller mail: peter.darger@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
15/03/2024