BI-specialist til Nationalmuseets økonomifunktion

Ansøgningsfrist: 17-06-2022

Nationalmuseets økonomienhed søger en faglig dygtig Business Intelligence analytiker, som kan indgå i museets data- og analysenetværk og være en nøglemedarbejder i udviklingen af museets databeredskab, som dels fokuserer på museets gæster og kommercielle performance, og dels på udviklingen af generelle KPI-nøgletal og økonomisk ledelsesrapportering. Stillingen ønskes besat 1. september 2022 eller snarest derefter.

Økonomienheden består af 12 medarbejdere, og har ansvaret for den samlede økonomistyring på Nationalmuseet, som ud over den statslige bevillingsstyring i stadig højere grad retter sig mod det kommercielle marked, hvilket stiller nye krav til museets data- og rapporteringsbehov. Du vil referere til museets økonomichef, men vil som en nøglemedarbejder i data- og analysenetværket have kontakter på tværs af hele museet.

Der er tale om et alsidigt job, der stiller store krav til forretningsforståelse, indsigt i datamodeller og lysten til at lykkes sammen med andre.

Arbejdsområde

Nationalmuseet er i gang med en opbygning af rapportbatteri i Power BI, der primært kan understøtte museets kommercielle forretning, men også sikre standardiseret ledelsesrapportering for den øvrige del af museet, og din rolle vil være at kunne omsætte organisationens databehov til konkrete løsninger og til at kunne levere analyser mv. på baggrund af din indsigt i de tilgængelige data.

Som BI-specialist vil det være din opgave at:

 • Klargøre data fra forskellige datakilder, dvs. udtage data fra forskellige databaser (kassesystemer, publikumstællere, økonomisystemet mv.) og sikre at de er kompatible og kan kobles sammen med andre data fra andre datakilder
 • Modellering af data, dvs. etablering af relationer mellem de enkelte kildedata og definition af konkrete KPI-nøgletal, som der skal måles på i rapporterne
 • Visualisering og opsætning af data i dashboard, rapporter mv.

Ud over ovenstående udviklingsopgaver, vil du også have ansvaret for vedligeholdelsen af de eksisterende modeller og rapporter og løbende support af de brugere, der anvender rapporterne.

Som medlem af museets datanetværk forventes du at bidrage aktivt til den langsigtede planlægning af museets dataarbejde og strukturering af porteføljen af dataprojekter, der skal etableres i regi af netværket, herunder de mere museale data som publikumsdata, brugerundersøgelser, forskningsdata mv.

Derudover vil den rette profil også kunne bidrage til økonomienhedens øvrige indsatser i forhold til digitalisering og automatisering af arbejdsgange og processer.

Kvalifikationer

Du har en relevant videregående uddannelse f.eks som civilingeniør samt erfaring med udvikling af ledelsesinformation fra en større offentlig eller privat organisation.  

Derudover vil vi ved besættelse af stillingen lægge vægt på, at du:

 • Har erfaring med udvikling og hosting af rapporter på Power BI platformen, herunder PBI Desktop, PBI Online og PBI Report Server
 • Har indgående kendskab til SQL, DAX og Power Query
 • Er struktureret, systemstærk og arbejder hjemmevant i Excel
 • Har erfaring med at udtrække relevant data fra store databaser på en effektiv måde
 • Har god forståelse og erfaring inden for ETL og Tabular Modelling
 • Har et stort visuelt ordforråd, med øje for præsentation af data på en letforståelig, tilgængelig og overskuelig måde
 • Er serviceminded og i stand til at omsætte forretningens ønsker og behov til konkrete rapporteringsløsninger
 • Er selvstændig og proaktiv i opgavevaretagelsen
 • Er faglig nysgerrig og engageret i dit arbejde
 • Er fleksibel og forandringsparat
 • Har godt humør og højt energiniveau

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Arbejdsstedet er Ny Vestergade 11 i København.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job. og skal være os i hænde senest fredag den 17. juni 2022. Samtalerne forventes afholdt i uge 25.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos økonomichef Peter Terkelskov på mail: peter.terkelskov@natmus.dk eller telefon 4120 6620.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
03/06/2022