Business controller, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 12-08-2021

Nationalmuseets økonomienhed søger en faglig dygtig og talstærk business controller, der som forretningspartner vil få ansvaret for budgetlægning, controlling og løbende økonomisk sparring med én af museets 4 afdelinger. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Økonomienheden består af 12 medarbejdere, hvor du ud over at indgå i enhedens budgetteam på 4 medarbejdere også vil indgå i et tæt samarbejde med enhedens regnskabsteam. Museets økonomienhed har ansvaret for den samlede økonomistyring på Nationalmuseet, som ud over den statslige bevillingsstyring i stadig højere grad retter sig mod det kommercielle marked, hvilket stiller andre krav til museets økonomistyring.

Derudover forventes den rette profil også at indgå i museets tværgående data- og analysenetværk, som bl.a. arbejder med at udvikle en BI-platform for økonomistyringen på museet mv.

Der er tale om et alsidigt job, der stiller store krav til forretningsforståelse, økonomistyring og lysten til at lykkes sammen med andre, og du kommer naturligt i kontakt med mange på museet.

Arbejdsområde
Som forretningspartner vil du være den nærmeste økonomiske sparringspartner for ledere og medarbejdere i én af museets 4 afdelinger. Som led heri vil du bistå lederne med budgetlægning, budgetopfølgning og den løbende controlling af deres budgetter. Endvidere vil du være den primære økonomiske sparringspartner for en af museets vicedirektører og have ansvaret for, at vedkommende har det fulde overblik over økonomien i den pågældende afdeling.

Som medlem af museets datanetværk vil du bidrage til opbygningen af et rapport-batteri af relevant ledelsesinformation, og sammen med kolleger fra forskellige dele af museet være med til at få sat arbejdet med data i system, herunder de mere museale data som publikumsdata, brugerundersøgelser, forskningsdata mv.

Kvalifikationer
Du har en relevant akademisk baggrund (cand. polit., cand. oecon., cand. merc. e.l.) og gerne nogle års erfaring med økonomistyring fra en større organisation, hvor du også har arbejdet med organisationens ledelsesinformation.

Derudover vil vi ved besættelse af stillingen lægge vægt på, at du:

  • Er struktureret, systemstærk og arbejder hjemmevant i Excel, gerne med de mere avancerede funktioner i programmet
  • Har forretningsforståelse og evner at formidle økonomiske problemstillinger i skrift og tale
  • Har erfaring med databaser og præsentation af data på en letforståelig måde
  • Har indsigt i økonomistyring fra top til bund, fra første budgetlægning til endelig regnskabsaflæggelse
  • Tager ansvar for helheden og har forståelse for den samlede værdikæde i en økonomiforvaltning
  • Er faglig nysgerrig og engageret i dit arbejde
  • Er fleksibel og forandringsparat
  • Har godt humør og højt energiniveau

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid.  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten.

Arbejdsstedet er Ny Vestergade 11 i København.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job. og skal være os i hænde senest torsdag den 12. august 2021. Samtalerne forventes afholdt i uge 33. Der kan endvidere blive tale om en anden samtalerunde i uge 34.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos økonomichef Peter Terkelskov på mail: peter.terkelskov@natmus.dk eller telefon 4120 6620.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
02/08/2021